Opptakskrav Regi fiksjon Opptak MFA 2024

Studiet gir regissører mulighet til å videreutvikle ferdigheter og personlig fortellerstemme gjennom undervisning, workshops og utprøving av ideer og kunstneriske mål i praksis. Målet er at regissøren uteksamineres med et ferdig utviklet konsept til et større prosjekt som skal kunne realiseres i sin helhet etter studiet. Sentralt i masteroppgaven står produksjon av en filmisk skisse eller annet undersøkende materiale tilknyttet regissørens prosjekt.

Vår vurdering for opptak baseres primært på tidligere arbeider, kunstnerisk nivå og dramatisk fortellerevne, i tillegg til et tydelig formulert utviklingsmål for studieperioden.

Les mer om studiet her.

Opptakskrav

1. Motivasjonsbrev

Maks to A4 sider med din motivasjon for å søke studieretningen inklusive et tydelig formulert utviklingsmål for studieperioden, og personlige mål med hensyn til fremtidig virke.

2. Formell bakgrunn og CV

En detaljert beskrivelse av tidligere utdanning/studier.

Oppdatert CV som omfatter beskrivelse av søkers arbeidsoppgaver og ansvarsområder i profesjonelt arbeid i film, TV eller annen tilsvarende medievirksomhet.

3. Innleveringsoppgave

Følgende to oppgaver må leveres:

    • Oppgave I - Arbeidsprøve
      To audiovisuelle verk som søker har regissert. Søker må dokumentere sin rolle i de aktuelle verkene, i form av synlig kreditering og evt. utdypende dokumentasjon. Verkene lastes opp i full lengde med angivelse av inntil 10 minutter per verk som er særlig relevante for søknaden.
    • Oppgave II
      Et idéopplegg på maks 2 A4 sider til en spillefilm, dramaserie eller annet audiovisuelt verk som søkeren ønsker å utvikle som del av sitt masterarbeid.

Husk at du må registrere din søknad elektronisk i Søknadsweb før du leverer nettskjemaet (hvor du skal laste opp vedleggene). Du trenger det 5-sifrede søknadsnummeret du får i Søknadsweb for å komme videre i nettskjemaet.

Les øvrige instruksjoner for innlevering her.

Skuespillerworkshop Liv Mari scene Foto Kjell Vassdal sm