Opptakskrav Manus Opptak MFA 2024

Som manusstudent skal du skrive og utvikle manus til serielle formater, TV- eller spillefilm. Undervisningen vil baseres på at studenten evner å arbeide individuelt og i forfatterrom. Det vil være fokus på hva som er den enkelte students særegne stemme.

Vår vurdering for opptak baseres primært på dine tidligere arbeider og i tillegg må du ha en åpenbar motivasjon for studiet.

OPPTAKSKRAV:

1. Motivasjonsbrev

Maks to A4 sider med din motivasjon for å søke studieretningen inklusive et tydelig formulert utviklingsmål for studieperioden, og personlige mål med hensyn til fremtidig virke.

2. Formell bakgrunn og CV

En detaljert beskrivelse av tidligere utdanning/studier.

Oppdatert CV som omfatter beskrivelse av søkers arbeidsoppgaver og ansvarsområder i profesjonelt arbeid i film, TV eller annen tilsvarende medievirksomhet

3. Innleveringsoppgave

Følgende tre oppgaver må leveres:

 • Oppgave I - Tidligere verker

  Et manuskript til kortfilm, spillefilm eller en TV-episode.

  Søkeren må være hovedforfatter av verket. Dersom manuskriptet er realisert kan filmen/episoden legges ved.

  Sammen med manuskriptet skal det leveres en kort analyse og refleksjon over manuskriptet som er valgt. Det skal forklares hvorfor dette verket er valgt.

 • Oppgave II
  Et pitch til en TV-serie eller en spillefilm som søkeren ønsker å utvikle og arbeidet med som oppgave under masterstudiet.
  • Oppgave III
   En kort novelle skrevet av søkeren.

  Husk at du må registrere din søknad elektronisk i Søknadsweb før du leverer nettskjemaet (hvor du skal laste opp vedleggene). Du trenger det 5-sifrede søknadsnummeret du får i Søknadsweb for å komme videre i nettskjemaet.

  Les øvrige instruksjoner for innlevering her.