Regi fiksjon

Regissøren utdannes til å arbeide med fortellinger i serielle og digitale formater samt videreutvikle sin personlige fortellerstemme og til å kunne lede et kreativt team. Samarbeid med forfatter, produsent, og audiovisuelle designere om utviklingen av innhold til fiksjonsuniverser, er sentralt. Regissøren må kunne arbeide med prosjektutvikling fra idé til fullt utviklet format i forhold til forskjellige medier og nye plattformer. Regissøren skal kunne arbeide profesjonelt med skuespiller instruksjon og mise en scene. Utdanningen er praktisk orientert og innebærer testing og utprøving av ideer, utviklet i preproduksjon med sikte på realisering av prosjektet i sin helhet. Studiet omfatter ikke utvikling av konvensjonelle novelle- og spillefilmprosjekter.

Les mer om regi fiksjon her.

Manus

Manusforfatteren utdannes til å ha rollen som hovedforfatter for serielle formater, TV- og web-serier, samt konseptuell forfatter for nye formater som for eksempel VR / AR / MR. Det arbeides individuelt og i forfatterrom, med tematikk, premiss, karakterbuer og struktur. Parallelt vil det være fokus på hva som er den enkelte students særegne narrative stemme. Samarbeide med regissør, produsent, og andre som deltar i konseptualiserings- og realiseringsprosessen er sentralt. Masteroppgaven kan bestå av å utvikle en tv-serie eller et VR-prosjekt, hvor det skal skrives manus til en pilot med tilhørende premiss, tema, karakterbibel, karakterbuer og synopsis/plotline til minimum en sesong.

Les mer om manus her.

Produsent

Produsenten arbeider tett med alle andre linjer, og må derfor forstå og kunne bidra til kunstneriske idé- og utviklingsprosesser, samt uttesting av nye produksjonsmetoder. Produsenten kan også utvikle et eget kunstnerisk prosjekt der prosessen og utforskingen er knyttet opp mot rollen som produsent i et medielandskap der tradisjonelle roller utfordres. Produsenten skal arbeide med å utvikle planer og strategier for gjennomføring av et prosjekt. I løpet av studiet gjennomføres en rekke tester og øvelser som omfatter kvalitetssikring av både innhold og prosess, ledelse, økonomi, salg og distribusjon. Programmet avsluttes med produksjon av et prosjekt, pilot eller annet, utviklet i pre-produksjon med sikte på realisering.

Les mer om produsent her.

Konseptuell dokumentarregi

Regissøren utdannes til å skape konseptuelle dokumentarserier med utgangspunkt i sitt personlige formspråk og sin motivkrets. Gjennom praktiske øvelser og tester, utvikler regissøren sitt visuelle uttrykk og det serielle konseptet. Regissøren undersøker formatets karakterer og de fysiske, scenografiske rammene for serien som skal utvikles. I løpet av studiet utforskes forteller strukturer, metoder og dokumentariske former for iscenesettelse. Utdanningen avsluttes med produksjon av en dokumentarisk pilot for en serie eller en episode, med tilhørende konseptbibel, pitch materiale og pilot.

Les mer om dokumentarregi her.

Audiovisuell design

Audiovisuell design fokuserer på et verk eller konsepts lyd og visuelle utvikling, fra preproduksjon og konseptualisering, gjennom opptak og ferdigstilling. Audiovisuell design har derfor en helhetsorientert tilgang til alle elementer og prosesser, som bidrar til en fortellings audiovisuelle sammenhengende kraft, og en bakgrunn som fotograf, produksjonsdesigner, vfx artist, lyddesigner, klipper og komponist kan være relevant for dette programmet. Evne til samarbeid med regissører, forfattere og produsenter er sentralt og praktiseres gjennom en rekke tester, produksjoner og øvelser. Etter endt utdanning kan den audiovisuelle designeren ha et hovedansvar for hele eller deler av prosessen med å formulere og planlegge visualisering, strukturering og audiovisuell ferdigstilling av verk og konsepter, rettet mot ulike formater og plattformer. Programmet avsluttes med et pilotprosjekt produsert i tverrfaglig samarbeid og utviklet met sikte på realisering.

Les mer om audiovisuell design her.

For mer informasjon om masterstudiet og studieretningene, kontakt koordinator Grete Bro Thuestad.