Produsent Master i film og nærskylde audiovisuelle kunstformer

Som produsent set du rammer for utviklinga av eit forteljande verk, frå ide til publikumsoppleving. Difor skal produsentane våre kunne samarbeida med forfattarar, regissørar og visuelle designarar på masterstudiet, men òg med relevante faggrupper utanfor studiet.

På studiet får du utvikla produsentskapet ditt gjennom utforsking av eige fag og du får moglegheiter til å utnytta resultata av eiga utforsking. 

Gjennom undervisning, konseptualiserings- og realiseringsprosessar får du innsikt i korleis du kan styrke ledelsesmetodane dine, samt strategiar for finansiering og entreprenørskap, gjennom å involvera ekspertkunnskap og forskningsresultatar frå både film- og tv-bransjen og andre fagområder. 

Anna på set 1