Konseptuell dokumentarregi Master i film og nærskylde audiovisuelle kunstformer

Regissøren vert utdanna til å skapa konseptuelle dokumentarar med utgangspunkt i det personlege formspråket sitt og motivkretsen sin. Gjennom praktiske øvingar og testar, utviklar regissøren sitt visuelle uttrykk og det filmatiske konseptet.

Regissøren undersøker karakterar og forteljarstrukturar, samt dei scenografiske, auditive og visuelle rammene for eit konsept. Utdanninga vert avslutta med produksjon av ein dokumentarisk produksjon – enkeltståande eller seriell - med tilhøyrande pitch-materiale og pilot.

Studiet føreset at du har erfaring med å filme sjølv og er oppteken av å utforske den kunstnarlege ståstaden din.

Vurderinga vår for opptaket vert fyrst og fremst basert på dei tidlegare arbeida dine, det kunstnarlege nivået og forteljarevna di.

En Liten Film Om Fravær Katinka Hustad
Hvor end jeg ser 3
02 Io Sivertsen