Oppbygging og gjennomføring Master of Fine Arts in Film

Filmskolens masterstudie «Master i seriell fortelling» (Master of Fine Art), er et toårig fulltidsstudie som gir 120 studiepoeng. Det er bygget opp som tre emner som eksamineres hver for seg:


Emne 1: Fellesfaglig kunstnerisk forankring (30 studiepoeng) - 1 semester

Emne 2: Fordypning innen eget fagfelt (30 studiepoeng) - 2 semester

Emne 3: Masteroppgave (60 studiepoeng) - 3 og 4 semester

Oppbyggingen av studiet sees i sammenheng med fagspesialiseringene som alle peker mot serielle formater og nye audiovisuelle fortellerformer og plattformer. En viktig del av studiet er derfor gjennom teoretiske emner og praktiske øvelser å kunne gi studentene en forståelse av dette, i nær sammenheng med eget kunstnerisk utviklingsarbeid.

Undervisningen i første semester skjer i samspillet mellom teoribaserte emne-introduksjoner, prosjektarbeid og workshops. I andre semester utvikler og gjennomfører hver student sitt eget fordypningsprosjekt, mens tredje og fjerde semester i sin helhet er viet selve masteroppgaven.

Læringsmål og forventninger til deg som student

Ny teknologi, med stadig nye produksjonsformer og plattformer, utfordrer bransjen innen produksjon, postproduksjon og distribusjon av audiovisuelle verker. Den norske filmskolen ønsker å ligge i forkant av denne utviklingen ved å gi våre avgangsstudenter så oppdatert kompetanse som mulig.

Vår masterutdanning skal være et kreativt samhandlingsrom for kritisk og reflekterende diskusjon, samtidig som den gir kompetanseutvikling for de enkelte spesialiseringene. Det overordnede læringsmålet er å videreutvikle eget kunstnerisk ståsted og evne til formidling. Det sekundære læringsmålet er større innsikt og erfaring i eget fagområde. Utdanningen fokuserer derfor på å utvikle den enkelte students kunstneriske uttrykkskompetanse og personlige refleksjon innenfor seriell fortelling.

Studiet krever et stort personlig engasjement. Hver student må by på seg selv og sine erfaringer for å berike både utdanningen og medstudentenes kunstneriske utvikling.

Relevans for arbeidsliv og videre studier

Fullført studium gir graden «Master i seriell fortelling» (Master of Fine Arts) .

Med denne formen for spisskompetanse i seriell fortelling, vil det være svært store muligheter for engasjement i TV-drama og /eller seriell dokumentar. Filmskolen arbeider mot et stadig tettere samarbeid med kringkastere og produsenter for å gi våre kandidater et springbrett mot bransjen. Det samme gjelder for de som velger å spesialisere seg mot interaktive formater og for filmmusikk-komposisjon.

Studiet vil kunne gi opptaksgrunnlag til ph.d-utdanning innenfor kunstfag ved andre norske og utenlandske universiteter og høgskoler. Nærmere krav til opptak til et ph.d-studium avgjøres av den enkelte institusjonen som gir ph.d-utdanning.

Generelle opptakskrav

Mastergradsstudiet er en erfaringsbasert master. Det innebærer at du i tillegg til en kunstfaglig bachelor (eller tilsvarende) må ha relevant praktisk erfaring i minimum 2 år.

Praktisk bransjeerfaring kan i visse tilfeller være gjeldende også om den ligger i forkant av din bachelor.

Søkere må beherske norsk, dansk eller svensk (skriftlig og muntlig) og kunne følge undervisningen på disse språkene samt på engelsk.

Vår vurdering for opptak baseres primært på dine tidligere arbeider, det kunstneriske nivået, den dramatiske fortellerevnen eller det nyskapende dokumentarspråket, i tillegg til at du må ha en åpenbar motivasjon for studiet. Tidligere arbeid eller produksjoner kan være alt fra fiksjons-filmer, TV-drama eller annen TV-produksjon, manuskript, animasjon, spill, dokumentarer, musikkvideoer, og/eller interaktive historier i nye formater.

Masterstudiet er et toårig heltids-studie og gir grunnlag for lån i Statens lånekasse for utdanning.

Fargeworkshop16 Foto Jonina G Guðbjartsdóttir
Fargeworkshop v1 cropped SQ 30x19 Foto Kjell Vassdal