Manus Master of Fine Arts in Film

Som manusstudent skal du skrive og utvikle manus til serielle formater, TV- eller spillefilm. Undervisningen vil baseres på at studenten evner å arbeide individuelt og i forfatterrom. Det vil være fokus på hva som er den enkelte students særegne stemme.

I manuskriptutdannelsen på master arbeider studenten med masteroppgaven gjennom begge de to årene. Det forventes at studenten skriver hver dag. Masteroppgaven kan være manuskripter til en TV-serie eller et manuskript til en spillefilm. Masteroppgaven skal også inneholde synopsis av prosjektet, beskrivelse av karakterene, og genre. I tillegg til manuskriptene vil eksamen bestå i å kunne presentere og prosjektet muntlig og visuelt. Det forventes at studenten kan reflektere og bruke fagtermer om eget arbeid og ståsted.

Skolen ønsker at manusstudentene skal samarbeide seg imellom, men også med andre fagfunksjoner på skolen. Studentene bygger forståelse og utvider egen praksis gjennom det faglige samarbeidet om konkrete prosjekter. Noen samarbeid vil drives av skolen, men vi ønsker også at studentene selv finner måter å arbeide sammen på ut over dette.

Her finner du opptakskrav for manus til høstens opptak som har søknadsfrist 1. mars.

Guossit Foto Michael Mellemløkken Renjo 1ajpg
Img 2709