filmmusikkkomposisjon Master of Fine Arts in Film

Musikkhøgskolens master i filmmusikkkomposisjon gis deler av undervisningen av Den norske filmskolen ved Høgskolen i Innlandet. Undervisningen foregår hovedsakelig i nye lokaler ved Myrens verksted i Oslo, men noe undervisning skjer også på Norges musikkhøgskole på Majorstua.

I masterstudiet i komposisjon skal du utvikle og gjennomføre et selvstendig kunstnerisk prosjekt med tilhørende delprosjekter. Studiet består av et selvstendig masterarbeid med hovedvekt på komposisjon. I tilknytning til dette skal du skrive et teoretisk arbeid. I fagene forskerforum og kunstnerisk og estetisk seminar blir du utfordret til å se ditt eget prosjekt i en større musikalsk og samfunnsmessig kontekst.

Mer informasjon om studiet og opptakskrav kan leses på NMH hjemmeside

Komposisjon 001