CEFIMA årsrapport 2018 Årsrapporter

29. mars 2019 leverte CEFIMA årsråpport for 2018 til Diku. I tillegg til en gjennomgang av aktiviteter gjennomført i løpet av kalendenderåret 2018 viser den noen hovedområder som skal satses på i 2019.