NUMB Ph.d.

Emosjonelt ladede interaksjoner i dokumentaristisk motivert historiefortelling.

Hvordan kan vi sørge for at de viktige historiene kan nå ut og frem i en verden hvor mediekonsum og mediemangfold er i sterk utvikling? Dokumentaristisk motiverte produksjoner har ofte ikke de samme ressursene som fiksjon for å utforske nye fortellerformater.

NUMB er et kunstnerisk utviklingsprosjekt hvor Festøy utforsker å kommunisere de mellommenneskelige mekanismene som fører til at Children Born of War - barn født av okkupant og okkupert - står i høy risiko for å bli utstøtt fra sine lokalsamfunn i etterkrigstid fordi de blir sett på som levende symboler på fienden.

Prosjektet omfatter utvikling av en eksperimentell, interaktiv opplevelse i VR som har som mål å la deltagerne gjenkjenne hvordan kulturen man lever i kan inneholde forventninger og fordommer. Prosjektet fokuserer på interaksjoner og brukeropplevelse fremfor lineær fortelling.

Opplevelsen har arbeidstittel 'Otherself' og forventes ferdigstilt i løpet av 2021.

CEFIMA NUMB Distrustful Klaus crop
CEFIMA NUMB Distrustful Klaus quote 3