Opptak MFA 2022 Master i film og beslektede audiovisuelle kunstformer

Masterprogrammet i film og beslektede audiovisuelle kunstformer ved Den norske filmskolen har opptak annenhvert år. Neste opptak blir i januar/februar 2024

Foto: Kjell Vassdal

Opptaksprøver og krav kan endres noe fra år til år, men her finner du informasjon om søknadsprosessen og frister og generelle opptakskrav for opptaket i 2022.

Du kan lese mer om studiets oppbygning her.

Les om nåværende og tidligere studenters erfaringer her.

  • Søknadsfrist Januar/februar 2024
  • Studiestart August 2024
  • Studiested Oslo
  • Studielengde 2 år heltid
  • Hovedspråk Norsk (skandinavisk)
  • Studiepoeng 120

Er du interessert og har spørsmål du ikke får svar på via nettsidene, ta gjerne kontakt med oss: