Opptak MFA 2022 Master i film og beslektede audiovisuelle kunstformer

Masterprogrammet i film og beslektede audiovisuelle kunstformer ved Den norske filmskolen har opptak annenhvert år. Neste opptak har søknadsfrist 1. mars 2024 og søknadsportalen åpner 1. desember.

Foto: Kjell Vassdal

Opptaket til masterprogrammet 2024-26 åpner 1. desember 2023 og søknadsfristen er 1. mars 2024. Opptaksprøver og krav kan endres noe fra år til år, men her finner du informasjon om opptaket i 2022: søknadsprosessen og frister og om opptakskravene for de ulike spesialiseringene manus, fiksjonsregi, konseptuell dokumentarregi, produsent og visuell design.

Du kan lese mer om studiets oppbygning her.

Les om nåværende og tidligere studenters erfaringer her.

  • Søknadsfrist 1. mars 2024
  • Studiestart August 2024
  • Studiested Oslo
  • Studielengde 2 år heltid
  • Hovedspråk Norsk (skandinavisk)
  • Studiepoeng 120

Er du interessert og har spørsmål du ikke får svar på via nettsidene, ta gjerne kontakt med oss: