Kosmos

Kosmos er en fragmentert fortelling uten noen tydelig hovedkarakter, hvor vi beveger oss fra situasjon til situasjon. Vi opplever små nedslag i forskjellige menneskers liv og blir konfrontert med deres sorg og smerte. Filmen reiser spørsmål om menneskets natur, livets gang, om sårbarhet og åpenhet og om vår rolle i universet.

Reginotat

Jeg ville lage en film som får publikum til å se verden og mennesket i et større perspektiv. I håp om å igangsette en personlig refleksjon over hva det vil si å være menneske, vår plass i universet og hva som er viktig for en her i livet. Uten et narrativ skal filmen fungerer som en cinematisk opplevelse, som griper seeren med sitt audiovisuelle språk. Det skal være plass til å fylle ut de narrative hullene med ens eget liv for å skape en personlig og unik opplevelse. La dem være en del av historiefortellingen og vekke følelser helt innenfra.

-Anders Davidsen

Produsentnotat

Kosmos er en kortfilm formet i et øyeblikk av sårbarhet og skapervilje. Filmen ønsker å utfordre den tradisjonelle fortellermåten i sin struktur og karakterportrett. Et eksistensielt drama, en audiovisuell reise man kjenner helt inn til hjerteroten. I sin utenom det vanlige form tar den et modig steg fremover mot utforskelsen av emosjonell tilstedeværelse på film, og en utnyttelse av skaperfrihet. Prosessen skinner gjennom i alle virkemidler, og har formet et team av filmskapere med en felles visjon. Gjennom filmens reise skal publikum kunne reflektere over sitt eget liv, og merke på kroppen og sinnet hva det er de ser.

-Oda Roth

Kontaktinfo og bio team:

Anders Davidsen (regi), Oda Roth (produsent), Thomas Meldgaard (manus), Even Grimsgaard (foto), Maria Bro (produksjonsdesign), Thomas Kristian Larsson (klipp), Ylva Elise Gulpinar (lyd)

  • Regi Anders Davidsen
  • Produsent Oda Roth
  • Manus Thomas R.S. Meldgaard
  • Foto Even Grimsgaard
  • Produksjonsdesign Maria Bro
  • Klipp Thomas Kristian Larsson
  • Lyd Ylva Elise Gülpinar