Screenshot 2023 09 26 at 12 13 53 PM

Kurs i virtuell produksjon

Den norske filmskolen arrangerer kurs i virtuell produksjon for fotografer, produksjonsdesignere, produsenter og regissører i november 2023. Kurset holdes i samarbeid med Xvision.

Hva: Praktisk kurs i virtuell produksjon

Når: Kurset foregår over tre fulle dager, 14.-16. november 2023

Hvor: Den norske filmskolens masterutdanning i Oslo, Myrens Verksted 6F (inngang ved Akerselva)

For hvem: Teams sammensatt av 1 produsent, 1 regissør, 1 DOP, 1 Produksjonsdesigner. Gruppesøknader vil bli prioritert

Deltakeravgift: 6800 kroner per deltaker (Inkluderer enkel lunsj alle kursdager)

Påmeldingsfrist: Løpende (påmelding her: https://nettskjema.no/a/virtuellproduksjon )

Den norske filmskolen, i samarbeid med Xvision, tilbyr i høst et praktisk kurs innen virtuell produksjon. Kurset foregår i Den norske filmskolens studio i Oslo over tre dager og gir deltakere praktisk erfaring med prosedyrer som inngår i prosessen, fra previsualisering til opptak i et virtuelt studio set (VSS).

Virtuelle studio set (VSS) er en innovasjon som erstatter tradisjonelle “on-location”- og studio opptak med fotorealistiske virtuelle miljøer. Ved bruk av VSS migrerer en stor del av en filminnspillings prosesser fra det fysiske til det digitale rommet, som i sin tur reduserer kostnader og karbonutslipp fra blant annet reise, transport og engangsbruk av scenografi.

I kurset vil du og ditt team få innsikt og praktisk erfaring med prosesser og verktøy som er nødvendig å forstå for å ta i bruk teknolog og arbeidsmåte knyttet til Virtuell Produksjon.

Kursets form:

Kurset er åpent for 16 deltakere og gjennomføres i grupper på fire (4) med tett oppfølging fra kurslederne.

Dag 1 – Tirsdag 14. november - Gruppevis planlegging av opptak
Dag 2 – Onsdag 15. november - Gruppevis previsualisering før opptak
Dag 3 – Torsdag 16. november Gruppevis opptak i et virtuelt studioset (VSS)

Hva lærer du?

Etter endt kurs vil deltakeren kunne:

 • Anvende VP-konseptualisering og designmetoder i egne preproduksjoner.
  - Vurdere/analysere fordeler og utfordringer med VP i tradisjonell film og TV-produksjon
 • Sammeligne VP arbeidsflyt med andre relevante digitalt støttet arbeidflyt I film og TV-produksjon.
 • Beskrive tverrfaglige samarbeidsrutiner i virtuell produksjon.

Kursets innhold

Gjennom praksis dekker kurset nøkkelkonsepter i virtuell produksjon som:

 • Sanntids digital visualisering for film og TV.
 • Interaksjon mellom digitale og fysiske filmset.
 • Smidig utvikling i kontekst av virtuell produksjon.
 • Tverrfaglig samarbeid om previsualisering.
 • Tverrfaglig samarbeid på tvers av film / TV, “digital arts” og spilldisipliner.

Hvem er kurset for?

Følgende opptakskrav må oppfylles for å delta på kurset:

-Avansert forståelse for tradisjonell film- eller TV-produksjon.

-Grunnleggende forståelse for

 • digitalt støttet arbeidsflyt I film og tv-produksjoner
 • smidige samarbeidsmetoder

Latest articles

Den Fremmede Logo

Eksamensfilmen "Den fremmede" har premiere på Kortfilmfestivalen

I dag vises kull 13s eksamensfilm "Den fremmede" på Den norske kortfilmfestivalen. Hele teamet er på plass i Grimstad og vi tok en prat med filmskaperne.

Nadja lipsyc

Nadja Lipsyc disputerer: VR og rollespill

Nadja Lipsyc har utforsket muligheten for å kombinere VR med verktøy og teknikker fra fysiske rollespill. 31. mai forsvarer hun det kunstneriske doktorgradsresultatet på Myrens i Oslo.

Bransjedag kull4 sq

Bransjevisning for masterkull 4 på Vega 12. juni

Filmskolen inviterer til Vega Scene 12. juni kl 11 for å oppleve masterprosjektene til årets avgangskull. Etterpå blir det fest på Myrens Verksted.

Anja Simon happy4264

Masterstudenter får skrivestøtte til samarbeidsprosjekt fra Fond for lyd og bilde

Manusstudent Anja Petkovic Karlsen og registudent Simon Matthew Valentine er blitt tildelt både Statens kunstnerstipend og prosjektstøtte fra Fond for lyd og bilde. Med støtten kan de fortsette å fordype seg og skal utvikle et prosjekt sammen når de går ut av masteren til sommeren.

NFI2

Online meeting: Info about LIM prewriting workshop.

Are you curious about LIM´s idea development workshop? Join the online event on May 5th to learn more about the upcoming workshop hosted by NFI and DNF in Oslo June 16th-21st