Screenshot 2023 09 26 at 12 13 53 PM

Ledelse av spesialister - Et kurs om avansert ledelse i praksis.

Den norske filmskolen arrangerar kurs i virtuell produksjon for fotografar, produksjonsdesignare, produsentar og regissørar i november 2023. Kurset vert heldt i samarbeid med Xvision.

Kva: Praktisk kurs i virtuell produksjon

Når: Kurset foregår over tre fulle dager, 14.-16. november 2023

Kvar: Den norske filmskolen si masterutdanning i Oslo, Myrens Verksted 6F (inngang ved Akerselva)

For kven: Teams samansett av 1 produsent, 1 regissør, 1 DOP, 1 Produksjonsdesigner. Gruppesøknader vil bli prioritert

Deltakaravgift: 6800 kroner per deltakar (Inkluderer enkel lunsj alle kursdagar)

Påmeldingsfrist: Løpande (påmelding her: https://nettskjema.no/a/virtuellproduksjon )

Den norske filmskolen, i samarbeid med Xvision, tilbyr i haust eit praktisk kurs innan virtuell produksjon. Kurset går føre seg i Den norske filmskolen sitt studio i Oslo over tre dagar og gir deltakarane praktisk erfaring med prosedyrer som inngår i prosessen, frå previsualisering til opptak i eit virtuelt studio set (VSS).

Virtuelle studio set (VSS) er ein innovasjon som erstattar tradisjonelle “on-location”- og studio opptak med fotorealistiske virtuelle miljø. Ved bruk av VSS migrerer ein stor del av prosessane i ein filminnspeling frå det fysiske til det digitale rommet, som i sin tur reduserer kostnadar og karbonutslepp frå blant anna reise, transport og eingongsbruk av scenografi.

I kurset vil du og teamet ditt få innsikt og praktisk erfaring med prosessar og verktøy som er naudsynt å forstå for å ta i bruk teknologi og arbeidsmåtar knytta til Virtuell Produksjon.

Kursets form:

Kurset er ope for 16 deltakarar og vert gjennomført i grupper på fire (4) med tett oppfølging frå kursleiarane.

Dag 1 – Tirsdag 14. november - Gruppevis planlegging av opptak
Dag 2 – Onsdag 15. november - Gruppevis previsualisering før opptak
Dag 3 – Torsdag 16. november Gruppevis opptak i et virtuelt studioset (VSS)

Kva lærer du?

Etter endt kurs vil deltakeren kunne:

 • Nytte VP-konseptualisering og designmetodar i eigne preproduksjonar.
  - Vurdere/analysere fordeler og utfordringar med VP i tradisjonell film og TV-produksjon.
 • Samanelikne VP arbeidsflyt med andre relevante digitalt støtta arbeidflyt i film og TV-produksjon.
 • Beskrive tverrfaglege samarbeidsrutiner i virtuell produksjon.

Kursets innhold


Gjennom praksis dekker kurset nøkkelkonsepter i virtuell produksjon som:

 • Sanntids digital visualisering for film og TV.
 • Interaksjon mellom digitale og fysiske filmset.
 • Smidig utvikling i kontekst av virtuell produksjon.
 • Tverrfaglig samarbeid om previsualisering.
 • Tverrfaglig samarbeid på tvers av film / TV, “digital arts” og spilldisiplinar.

Kven er kurset for?

Du må oppfylle følgjande opptakskrav for å delta på kurset:

-Avansert forståing for tradisjonell film- eller TV-produksjon.

-Grunnleggjande forståing for

 • digitalt støtta arbeidsflyt I film og tv-produksjonar
 • smidige samarbeidsmetodar

Siste artikler

NFI2

Online meeting: Info about LIM prewriting workshop.

Are you curious about LIM´s idea development workshop? Join the online event on May 5th to learn more about the upcoming workshop hosted by NFI and DNF in Oslo June 16th-21st 

NFI2

LIM Boosting Ideas Workshop June 16-21 2024

Less is More is one of Europe’s leading writer and project development programmes. This workshop organized by NFI and Dnf will help you turn creative limitations into opportunities for innovation in script development. Deadline May 3rd!

Master Stipend

11 Masterstudenter fikk Statens Kunstnerstipend

11 av masterstudentene på filmskolen har fått Statens kunstnerstipend, "Diversestipend for ny­utdannede kunstnere". Tilsammen 28 DNF-alumni og studenter fikk stipend i vårens tildeling. Vi gratulerer!

Studio Gabriel

Rekordmange søkere til master

Filmskolens masterprogram i Oslo hadde søknadsfrist 1. mars og vi fikk inn nesten dobbelt så mange søknader som ved forrige opptak i 2022. Opptakskomiteen går nå igang med å vurdere søknadene til filmskolens femte masterkull.