Prosjektprogrammet Kunstnerisk utviklingsarbeid

Prosjektprogrammet er et nasjonalt program for kunstnerisk utviklingsarbeid (KU) på seniornivå. Programmet har som mål å utvikle både institusjonene hvor KU bedrives og kunstfeltet som helhet.

Det nasjonale Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (tidligere prosjektprogrammet) forvaltes av, og er underlagt Diku (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetssikring i høyere utdanning). Det ble opprettet med finansiering fra Kunnskapsdepartementet og støtter prosjekt med et høyt internasjonalt kunstnerisk nivå. Prosjektene skal bidra til å løfte den institusjonelle, nasjonale og internasjonale debatten om kunstnerisk utviklingsarbeid.

Prosjekt ved Den norske filmskolen

Siden prosjektprogrammet ble opprettet i 2012 har Den norske filmskolen fått tildelt midler til fire prosjekt:

  • Professor Maureen Thomas med "Queens Game" (2018-2021)
  • Klipper Einar Egeland med "True or False" (2015-2018)
  • Klipper Niels Pagh Andersen med "Orden i kaos" (2014-2017)
  • Filmregissør Erik Poppe med "Objektivets subjektivitet" (2012-2016)