Språkkrav Opptak BFA 2021

Søkere kan godt skrive på engelsk, men da må de vise til godkjent språktest i tillegg.
Språkkrav kan oppfylles på flere måter:

  • Norsk skriftlig og muntlig på Vg3-nivå (393 timer) i norsk videregående skole
  • Test i norsk - høyere nivå, skriftlig (Bergenstesten), med minimum karakteren "Bestått". Har du tatt den skriftlige testen før 2009, må du ha minst 450 poeng. Fra og med opptaket 2021 må du i tillegg ha Test i norsk – høyere nivå, muntlig med minimum karakteren "Bestått". Har du tatt den muntlige testen før 2009, må du ha minst 500 poeng
  • Eksamen fra trinn 3 i norsk for utenlandske studenter ved universitetene
  • Fullført og bestått studium i høyere utdanning på minst 60 studiepoeng i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter
  • Norskprøven for voksne innvandrere fra Kompetanse Norge / Vox med resultatet B2 på alle fire delprøver