Opptakskrav Fiksjonsregi Opptak MFA 2022

Studiet gir regissører mulighet til å videreutvikle ferdigheter, formuleringsevne og personlig fortellerstemme gjennom undervisning, workshops og utprøving av ideer og kunstneriske mål i praksis. Målet er at regissøren uteksamineres med et ferdig utviklet konsept til et større prosjekt som skal kunne realiseres i sin helhet etter studiet. Sentralt i masteroppgaven står produksjon av en filmisk skisse eller annet utforskende materiale tilknyttet regissørens prosjekt.

Les mer om studiet her.

Vår vurdering for opptak baseres primært på tidligere arbeider, kunstnerisk nivå og dramatisk fortellerevne, i tillegg til et tydelig formulert utviklingsmål for studieperioden.

OPPTAKSKRAV:

1. Motivasjonsbrev

Maks to A4 sider med din motivasjon for å søke studieretningen inklusive et tydelig formulert utviklingsmål for studieperioden, og personlige mål med hensyn til fremtidig virke.

2. Formell bakgrunn og CV

En detaljert beskrivelse av tidligere utdanning/studier.

Oppdatert CV som omfatter beskrivelse av søkers arbeidsoppgaver og ansvarsområder i profesjonelt arbeid i film, TV eller annen tilsvarende medievirksomhet.

3. Innleveringsoppgave

Følgende to oppgaver må leveres:

  • Oppgave I - Arbeidsprøve
    To audiovisuelle verk som søker har regissert. Søker må dokumentere sin rolle i de aktuelle verkene, i form av synlig kreditering og evt. utdypende dokumentasjon. Verkene lastes opp i full lengde med angivelse av inntil 10 minutter per verk som er særlig relevante for søknaden.
  • Oppgave II
    Et idéopplegg på maks 2 A4 sider til en spillefilm, dramaserie eller annet audiovisuelt verk.

Når du skal laste opp søknaden i Søknadsweb, husk:

Filnavn: Vi ber deg om at du gir alle filene du skal laste opp unike navn knyttet mot det søknadsalternativet det gjelder, og at du har med søkernummer og navn. Eks. "10000 Hansen vedlegg 1 foto.pdf".

Filmfiler må lastes opp på Vimeo, og lenke må legges inn i nettskjemaet der dette etterspørres.

Les øvrige instruksjoner for innlevering her.

Skuespillerworkshop Liv Mari scene Foto Kjell Vassdal sm