Opptakskrav Visuell design Opptak MFA 2022

Studiet i visuell design gir fotografer og produksjonsdesignere mulighet for å utforske forskjellige plattformer og formater for å skape nye og eksperimentelle visuelle uttrykk og fortellermåter. Spenningsfeltet mellom klassiske filmdisipliner og nye medier som omfatter både lineære og interaktive fortellerformer er et fokusområde innenfor visuell design.

Studentene skal formulere sitt personlige billedspråk, videreutvikle sine visuelle ferdigheter og tilegne seg fagspesifikk kompetanse innenfor et bredt register av visuelle fag. Studiet fokuserer på konseptutvikling, tester og piloter i tverrfaglig samarbeid med masterstudenter innenfor andre fagområder ved skolen, gjennom egne prosjekter og i samarbeidsprosjekter med eksterne filmmiljøer. Undervisningen foregår i form av veiledning, forelesninger, masterclasses med anerkjente filmkunstnere, workshops og studio-produksjoner. Studieopplegget omfatter hele den kreative prosessen fra preproduksjon, opptak og visuelt etterarbeid.

Vår vurdering for opptak baseres på tidligere arbeid, kunstnerisk nivå og fortellerevne. Søkere forventes å ha en sterk motivasjon for studiet og et klart utviklingsmål for studieperioden.

OPPTAKSKRAV:

1. Motivasjonsbrev

Maks to A4 sider med din motivasjon for å søke studieretningen inklusive et tydelig formulert utviklingsmål for studieperioden, og personlige mål med hensyn til fremtidig virke.

2. Formell bakgrunn og CV

En detaljert beskrivelse av tidligere utdanning/studier.

Oppdatert CV som omfatter beskrivelse av søkers arbeidsoppgaver og ansvarsområder i profesjonelt arbeid i film, TV eller annen tilsvarende medievirksomhet

3. Innleveringsoppgave

Følgende to oppgaver må leveres:

  • Oppgave I - Arbeidsprøver
    To filmer/audiovisuelle verk hvor søkeren har hatt en visuell fagfunksjon. Verkene lastes opp i sin fulle lengde. Søkeren skal reflektere over det visuelle uttrykket i de innsendte verkene (maks to A4 sider pr. film/verk).
  • Oppgave II
    En idé-skisse til en masteroppgave som søkeren ønsker å arbeide med i løpet av studietiden.

Når du skal laste opp søknaden i Søknadsweb, husk:

Filnavn: Vi ber deg om at du gir alle filene du skal laste opp unike navn knyttet mot det søknadsalternativet det gjelder, og at du har med søkernummer og navn. Eks. "10000 Hansen vedlegg 1 foto.pdf".

Filmfiler må lastes opp på Vimeo, og lenke må legges inn i nettskjemaet der dette etterspørres.

Les øvrige instruksjoner for innlevering her.