SIRI 1talerifokus1 1605

Produksjonsdesigner Siri Langdalen ansatt i fast stilling Foto: Hanne-Lovise Skartveit

Professor Siri Langdalen går som den første faglig ansatte på filmskolen inn i en fast stilling etter endt åremål. Hun fortsetter som fagansvarlig for visuell design på masterprogrammet og vil også fortsatt være involvert i produksjonsdesignlinjen på bachelorprogrammet.

Professor Siri Langdalen ble nylig ansatt i en 80% fast stilling på filmskolen etter endt åremål. Ordningen med åremålsstillinger dominerer de kunstfaglige høyere utdanningene i Norge, og har blitt kraftig kritisert av fagforbundene. Ifølge universitets- og høgskoleloven, kan ansettelse på åremål «benyttes for undervisnings- og forskerstillinger når skapende eller utøvende kunstnerisk kompetanse inngår som et vesentlig element i kompetansekravet.» Dekan Eli Bø har som målsetning at det på sikt skal bli større kontinuitet og flere faste faglige stillinger på filmskolen, i en kombinasjon med åremålsstillinger.

Siri Langdalen ble fast ansatt etter endt åremål som fagansvarlig i produksjonsdesign og visuell design. Kull 11 (2017-2020) var det første kullet produksjonsdesignere hun fulgte på bachelor, og hun har vært fagansvarlig for to masterkull i audiovisuell og visuell design på masterprogrammet. Tidligere hadde hun også undervist moduler og vært sensor på filmskolen.

Siri fortsetter nå som fagansvarlig for visuell design på masterprogrammet hvor hun skal tilbringe hoveddelen av tiden sin, men hun skal også være 20% på produksjonsdesignlinjen på bachelor. Hun synes det er viktig å bygge et vitalt fagmiljø og tenke ikke bare bachelor eller master, men fagfelt:

-Jeg håper det vil opprettes faste stillinger også på de andre linjene for å få til en større synergieffekt mellom bachelor, master og ph.d, uttaler hun.

Siri mener også forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid ved filmskolen vil styrkes med flere faste stillinger:

-Dekan ønsker å legge til rette for mer langsiktig forskningsinnsats fra de faglige ansatte og når man er fast ansatt kan man også se lengre linjer i forhold til forskning. Er man på et åremål går det veldig fort og det er vanskelig å være en aktiv bidragsyter i et forskningsmiljø.

I likhet med dekan Eli Bø ser Siri også fordeler ved dynamikken åremålsstillingene gir:

- Filmskolen kan nok ikke bare ha fast ansatte, den er jo også avhengig av dynamikken fra lærere som arbeider aktivt ute i filmbransjen. Jeg har hele tiden kombinert undervisning med mer kunstneriske prosjekter. Permisjoner er en annen ordning som kan sikre anledning til å være med i større kunstneriske prosjekter ute i feltet.

Visuell Design Portrett nær 1724

Siri Langdalen med stolte avgangsstudenter i visuell design på masterkull 3 (f.v. Siri Langdalen, Karoline Finnema, Victoria Wælgaard, Kjartan Gullikstad (filmmusikkomposisjon) og Jónína Guðbjörg Guðbjartsdóttir)

Om Siri Langdalen

Siri Langdalen er produksjonsdesigner, scenograf og kostymedesigner for teater, film og fjernsynsdrama, og har arbeidet med store produksjoner for drama-avdelingen i NRK i en årrekke. Hun har også hatt mange oppsetninger som scenograf og kostymedesigner ved de fleste institusjonsteatrene i Norge, samt i København og ved The National Theatre of Greenland i Nuuk. I 2005-2006 var hun med å starte linjen for produksjonsdesign ved Den norske filmskolen, som begynte som et samarbeid med scenografiutdanningen ved Kunsthøgskolen i Oslo hvor Siri var linjeleder. Hun har også vært ansatt på deltid som professor i scenografi ved masterutdanningen ved Akademi for Scenekunst ved Høgskolen i Østfold.

Studenter om Siri Langdalen

-Siri er veldig støttende, gir oss frihet og er utrolig dyktig faglig. Hun vil at vi hele tiden skal tenke ambisiøst og når det er problemer kan man snakke med henne. Hun er så energisk, organiserer samarbeidskurs med foto, tar oss med å oppleve arkitektur og museer, hun er levende og entusiasmen hennes smitter.

(Waad Amer, bachelor i produksjonsdesign (kull 12), tar nå master i visuell design (MFA kull 4)

Visuell Design Portrett nær 1724

Siri Langdalen med stolte avgangsstudenter i visuell design på masterkull 3 (f.v. Siri Langdalen, Karoline Finnema, Victoria Wælgaard, Kjartan Gullikstad (filmmusikkomposisjon) og Jónína Guðbjörg Guðbjartsdóttir)


Siste artikler

1 Gjensyn

Eksamensfilmen "Gjensyn" er student-Oscar finalist

Kull 12-eksamensfilmen Gjensyn er finalist i 50th Student Academy Award og skal konkurrere om student-Oscar i Hollywood i oktober.

53128044554 0d0663bc9b k

Vant Amanda for eksamensfilmen

Teamet bak kull 12-eksamensfilmen Superdupermegagigasingel vant Amanda for beste norske kortfilm på Den norske filmfestivalen i Haugesund.

Selma Vilhunen17

Mestermøte med Selma Vilhunen

Møt den finske filmskaperen Selma Vilhunen i samtale med Maria Sødal i filmskolens lokaler i Oslo, 31. august kl 16. Mesterklassen er et samarbeid med Oslo Pix hvor Vilhunen viser sin siste film "Four Little Adults".

Screenshot 2023 09 26 at 12 13 53 PM

Kurs i virtuell produksjon

Filmskolen arrangerer kurs i virtuell produksjon for fotografer, produksjonsdesignere, produsenter og regissører i oktober 2023.

LEDELSE AV SPESIALISTER OKT23 IG

Ledelse av spesialister - kurs om avansert ledelse i praksis.

Meld deg på høstens intensive tredagers kurs i ledelse av spesialister rettet mot ledere i film-, tv- og spillbransjen.

Damer farge

Presentation of the artistic outcome of Cecilie Levy's PhD research

In her PhD research, screenwriter Cecilie Levy explores the language of spatial storytelling in VR. On June 20th to 22nd a vertical slice from the VR experience Finding Frida can be experienced at the Norwegian Film School in Oslo.