SIRI 1talerifokus1 1605

Produksjonsdesigner Siri Langdalen ansatt i fast stilling Foto: Hanne-Lovise Skartveit

Professor Siri Langdalen går som den første faglig ansatte på filmskolen inn i en fast stilling etter endt åremål. Hun fortsetter som fagansvarlig for visuell design på masterprogrammet og vil også fortsatt være involvert i produksjonsdesignlinjen på bachelorprogrammet.

Professor Siri Langdalen ble nylig ansatt i en 80% fast stilling på filmskolen etter endt åremål. Ordningen med åremålsstillinger dominerer de kunstfaglige høyere utdanningene i Norge, og har blitt kraftig kritisert av fagforbundene. Ifølge universitets- og høgskoleloven, kan ansettelse på åremål «benyttes for undervisnings- og forskerstillinger når skapende eller utøvende kunstnerisk kompetanse inngår som et vesentlig element i kompetansekravet.» Dekan Eli Bø har som målsetning at det på sikt skal bli større kontinuitet og flere faste faglige stillinger på filmskolen, i en kombinasjon med åremålsstillinger.

Siri Langdalen ble fast ansatt etter endt åremål som fagansvarlig i produksjonsdesign og visuell design. Kull 11 (2017-2020) var det første kullet produksjonsdesignere hun fulgte på bachelor, og hun har vært fagansvarlig for to masterkull i audiovisuell og visuell design på masterprogrammet. Tidligere hadde hun også undervist moduler og vært sensor på filmskolen.

Siri fortsetter nå som fagansvarlig for visuell design på masterprogrammet hvor hun skal tilbringe hoveddelen av tiden sin, men hun skal også være 20% på produksjonsdesignlinjen på bachelor. Hun synes det er viktig å bygge et vitalt fagmiljø og tenke ikke bare bachelor eller master, men fagfelt:

-Jeg håper det vil opprettes faste stillinger også på de andre linjene for å få til en større synergieffekt mellom bachelor, master og ph.d, uttaler hun.

Siri mener også forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid ved filmskolen vil styrkes med flere faste stillinger:

-Dekan ønsker å legge til rette for mer langsiktig forskningsinnsats fra de faglige ansatte og når man er fast ansatt kan man også se lengre linjer i forhold til forskning. Er man på et åremål går det veldig fort og det er vanskelig å være en aktiv bidragsyter i et forskningsmiljø.

I likhet med dekan Eli Bø ser Siri også fordeler ved dynamikken åremålsstillingene gir:

- Filmskolen kan nok ikke bare ha fast ansatte, den er jo også avhengig av dynamikken fra lærere som arbeider aktivt ute i filmbransjen. Jeg har hele tiden kombinert undervisning med mer kunstneriske prosjekter. Permisjoner er en annen ordning som kan sikre anledning til å være med i større kunstneriske prosjekter ute i feltet.

Visuell Design Portrett nær 1724

Siri Langdalen med stolte avgangsstudenter i visuell design på masterkull 3 (f.v. Siri Langdalen, Karoline Finnema, Victoria Wælgaard, Kjartan Gullikstad (filmmusikkomposisjon) og Jónína Guðbjörg Guðbjartsdóttir)

Om Siri Langdalen

Siri Langdalen er produksjonsdesigner, scenograf og kostymedesigner for teater, film og fjernsynsdrama, og har arbeidet med store produksjoner for drama-avdelingen i NRK i en årrekke. Hun har også hatt mange oppsetninger som scenograf og kostymedesigner ved de fleste institusjonsteatrene i Norge, samt i København og ved The National Theatre of Greenland i Nuuk. I 2005-2006 var hun med å starte linjen for produksjonsdesign ved Den norske filmskolen, som begynte som et samarbeid med scenografiutdanningen ved Kunsthøgskolen i Oslo hvor Siri var linjeleder. Hun har også vært ansatt på deltid som professor i scenografi ved masterutdanningen ved Akademi for Scenekunst ved Høgskolen i Østfold.

Studenter om Siri Langdalen

-Siri er veldig støttende, gir oss frihet og er utrolig dyktig faglig. Hun vil at vi hele tiden skal tenke ambisiøst og når det er problemer kan man snakke med henne. Hun er så energisk, organiserer samarbeidskurs med foto, tar oss med å oppleve arkitektur og museer, hun er levende og entusiasmen hennes smitter.

(Waad Amer, bachelor i produksjonsdesign (kull 12), tar nå master i visuell design (MFA kull 4)

Visuell Design Portrett nær 1724

Siri Langdalen med stolte avgangsstudenter i visuell design på masterkull 3 (f.v. Siri Langdalen, Karoline Finnema, Victoria Wælgaard, Kjartan Gullikstad (filmmusikkomposisjon) og Jónína Guðbjörg Guðbjartsdóttir)


Siste artikler

Screenshot 2024 06 21 at 3 33 38 PM

Filmskolen sterkt tilstede på årets Nordic Talents

Den norske filmskolen står for 8 av de 15 utvalgte prosjektene til Nordic Talents pitchekonkurranse for avgangsstudenter fra de nordiske filmskolene!

Den Fremmede Logo

Eksamensfilm har premiere på Kortfilmfestivalen

Kull 13s eksamensfilm "Den fremmede" har premiere på Den norske kortfilmfestivalen. Hele teamet er på plass i Grimstad og vi tok en prat med filmskaperne før avreise.

Nadja lipsyc

Nadja Lipsyc disputerer 31. mai: VR og rollespill

Nadja Lipsyc har utforsket muligheten for å kombinere VR med verktøy og teknikker fra fysiske rollespill. 31. mai forsvarer hun det kunstneriske doktorgradsresultatet på Myrens i Oslo.

Bransjedag kull4 sq

Bransjevisning for masterkull 4

12. juni inviterer Filmskolen til Vega Scene for å oppleve masterprosjektene til årets avgangskull. Etterpå blir det eksamensfest på Myrens Verksted!

Anja Simon happy4264

Får stipend fra Fond for lyd og bilde

Manusstudent Anja Petkovic Karlsen og registudent Simon Matthew Valentine får støtte fra Statens kunstnerstipend og Fond for lyd og bilde. Når de går ut av masteren til sommeren skal de utvikle et prosjekt sammen.

NFI2

Online meeting: Info about LIM prewriting workshop

Are you curious about LIM´s idea development workshop? Join the online event on April 25th to learn more about the upcoming workshop hosted by NFI and DNF in Oslo June 16th-21st