Screen Shot 2022 05 15 at 11 18 00 PM

Anbefaler et samlet fakultet for filmkunst, medier og teknologi Foto: Kjell Vassdal

Den norske filmskolen, TV-skolen og Spillskolen bør være del av et felles fakultet, mener dekanene ved dagens to fakulteter. Dekanenes rapport om samarbeid sendes nå på høring.

– Sammen utgjør de tre skolene et av de største og sterkeste fagmiljøene innen kunstnerisk og praktisk-estetisk utdanning på mediefeltet i Norden. Sammen vil vi stå bedre rustet til å møte forventningene og behovene i en bransje i stadig endring, sier dekanene Eli Bø ved Den norske filmskolen og Leif Holst Jensen ved Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi hvor Spillskolen og TV-skolen hører hjemme.

Før en endelig anbefaling skal leveres til Høgskolen i Innlandet sitt styre, sendes dekanenes rapport på bred høring.

Teknologi i endring

– I over 25 år har Filmskolen delt campus med TV-skolen på Lillehammer, uten at vi har klart å utnytte potensialet for samarbeid mellom skolene til fulle, sier dekanene. 

Tidligere utredningsprosesser har konkludert med videreføring av to fakultet, men skolene våre står nå overfor nye utfordringer: film- og medielandskapet og teknologien har endret seg dramatisk og tilbudet av film og medieutdanninger er mye bredere enn før. Spillskolen som nettopp feiret 20 års jubileum har også utviklet seg til et sterkt fagmiljø med kompetanse som er relevant både for film- og tv-studentene. Spillteknologi og virtuell produksjon er viktige brobyggere, sier dekanene.

I tillegg har regjeringen varslet om trangere økonomiske rammer for kunstfaglige og praktisk-estetiske utdanninger gjennom Utsynsmeldingen.

I 2017 slo TV-skolen på Lillehammer og Spillskolen på Hamar seg sammen til Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi (AMEK), mens filmskolen har blitt stående alene som høgskolens minste fakultet.

Ønsker å satse

– Høgskolen i Innlandet ønsker å satse på de audiovisuelle utdanningene og de nåværende dekanene ble ansatt med et mandat om å skape et tettere samarbeid mellom DNF og AMEK, sier rektor Peer Jacob Svenkerud.

I rapporten som bransjen, kunstfeltet, ansatte, studenter og alumni inviteres til å komme med høringssvar til, anbefaler dekan Eli Bø og dekan Leif Holst Jensen at det skapes et nytt samlet fakultet med tre autonome skoler: Den norske filmskolen, Den norske TV-skolen og Den norske spillskolen.

De tre skolene skal opprettholdes som faglige enheter med egne studieprogrammer og merkevare, og skal dyrke både sitt særpreg og samarbeid.

Det nye fakultetet vil ha sin virksomhet forankret på studiestedene på Lillehammer og Hamar.

Bred involvering

I utredningsprosessen har dekanene lyttet til innspill fra ansatte, studenter, fakultetsrådet ved DNF, representanter fra bransjen og øvrige film og kunstutdanninger. 

Arbeidsgrupper med fagansatte og teknisk-administrativt ansatte ved de tre skolene har levert sine drøftinger av ulike samarbeidsmodeller, og studentene ved DNF og AMEK har hatt flere møter for å diskutere potensialet for studentsamarbeid.

Dekanene har møtt Virke Produsentforeningen, Norske Filmregissører, Dramatikerforbundet, Filmforbundet og Foreningen Norske Filmfotografer, samt dekaner fra andre høyere kunstfaglige filmutdanninger og medieutdanninger.

– Vi har møtt entusiasme og spennende visjoner for de faglige synergiene som kan oppstå mellom de tre skolene, men også uenighet rundt forslaget om sammenslåing. Vi har konkludert at et nytt felles fakultet vil gi det beste grunnlaget for å videreutvikle relevant utdanning og forskning og samarbeidet mellom de eksisterende skolene, sier Eli Bø og Leif Holst Jensen.

Dekanene vurderer at det vil gi større verdi for ansatte og studenter, og at det nye fakultetet for filmkunst, medier og teknologi har en stor mulighet til å bli det ledende samlede audiovisuelle fagmiljøet i Norden.

– Vi inviterer alle som er engasjerte i våre skolers fremtid til å lese rapporten og si sin mening innen 15. august, sier Bø og Holst Jensen. (Oppdatering: Høringsfristen er utvidet til 15. september)

Info om rapport og høringssvar:

Les dekanenes rapport om samarbeid her.

Høringsfrist: 15. september 2023.
Høringssvar sendes til amekdnf@inn.no.
Høringssvarene tilgjengeliggjøres ved utløpt høringsfrist.


Siste artikler

Screenshot 2024 06 21 at 3 33 38 PM

Filmskolen sterkt tilstede på årets Nordic Talents

Den norske filmskolen står for 8 av de 15 utvalgte prosjektene til Nordic Talents pitchekonkurranse for avgangsstudenter fra de nordiske filmskolene!

Den Fremmede Logo

Eksamensfilm har premiere på Kortfilmfestivalen

Kull 13s eksamensfilm "Den fremmede" har premiere på Den norske kortfilmfestivalen. Hele teamet er på plass i Grimstad og vi tok en prat med filmskaperne før avreise.

Nadja lipsyc

Nadja Lipsyc disputerer 31. mai: VR og rollespill

Nadja Lipsyc har utforsket muligheten for å kombinere VR med verktøy og teknikker fra fysiske rollespill. 31. mai forsvarer hun det kunstneriske doktorgradsresultatet på Myrens i Oslo.

Bransjedag kull4 sq

Bransjevisning for masterkull 4

12. juni inviterer Filmskolen til Vega Scene for å oppleve masterprosjektene til årets avgangskull. Etterpå blir det eksamensfest på Myrens Verksted!

Anja Simon happy4264

Får stipend fra Fond for lyd og bilde

Manusstudent Anja Petkovic Karlsen og registudent Simon Matthew Valentine får støtte fra Statens kunstnerstipend og Fond for lyd og bilde. Når de går ut av masteren til sommeren skal de utvikle et prosjekt sammen.

NFI2

Online meeting: Info about LIM prewriting workshop

Are you curious about LIM´s idea development workshop? Join the online event on April 25th to learn more about the upcoming workshop hosted by NFI and DNF in Oslo June 16th-21st