Fakultetsrådet er primært et rådgivende organ som behandler saker knyttet til fakultetets strategi og faglige virksomhet.

Rådene skal ha et særlig fokus på å styrke fakultets samarbeid med samfunns-, arbeids-, og næringsliv. Rådet for Dnf vil i tillegg ha beslutningsmyndighet hva angår saker som gjelder overordnet strategi mht innhold av curriculum og faglige satsingsområder, og prioritering av bruk av midler til henholdsvis drift, bachelor- og masterprogrammet og drift av fakultetes ph.dprogram/stipendiatvirksomhet.

Leder og dekanEli Bø
Rådsmedlem Norsk FilmforbundZaklina Stojcevska
Personlig varaInger Elise Aspenes Holm
Rådsmedlem Norske filmregissørerEmilie Blichfeldt
Personlig varaEirik Svensson
Rådsmedlem Produsentforeningen VirkeFrederick Howard
Personlig varaSilje Hopland Eik

Rådsmedlem DramatikerforbundetEmanuel Nordrum
Personlig varaØyvind Rune Stålen
Ansattrepresentant fag BFAAre Syvertsen
Ansattrepresentant fag MFALotte Mik-Meyer
Ansattrepresentant stipendiatMarie Suul Brobakke
Ansattrepresentant TATore Maritvold
Ansattrepresentant TAJon Pighaug
1. vararepresentantSophie Hesselberg
2. vararepresentantSindre Sæbø
3. vararepresentantTherese Næss Diesen


Studentrepresentant bachelorJens Dahle Granli
VararepresentantTiril Frisk Vinje
Studentrepresentant masterAnne Lund Straumsnes
VararepresentantAdrian Karlsen
Referent og administrasjonssjefJanicke L. Vibe