Fakultetsrådet er primært et rådgivende organ som behandler saker knyttet til fakultetets strategi og faglige virksomhet.

Rådene skal ha et særlig fokus på å styrke fakultets samarbeid med samfunns-, arbeids-, og næringsliv. Rådet for Dnf vil i tillegg ha beslutningsmyndighet hva angår saker som gjelder overordnet strategi mht innhold av curriculum og faglige satsingsområder, og prioritering av bruk av midler til henholdsvis drift, bachelor- og masterprogrammet og drift av fakultetes ph.dprogram/stipendiatvirksomhet.

Leder og dekanKarin Julsrud
Rådsmedlem FilmforbudetZaklina Stojcevska
Personlig varaJanic Flehner Heen
Rådsmedlem Norske filmregissørerEirik Svensson
Personlig varaEmilie Blichfeldt
Rådsmedlem Produsentforeningen VirkeFrederick Howard
Personlig varaSilje Hopland Eik
Rådsmedlem DramatikerforbundetVegard Steiro Amundsen
Personlig varaMonica Boracco
Ansattrepresentant fagAre Syvertsen
Ansattrepresentant fagLotte Mik-Meyer
Ansattrepresentant stipendiatBendik Stang
Ansattrepresentant TATore Maritvold
Ansattrepresentant TACharlotte Midtbø
1. vararepresentantJon Pighaug
2. vararepresentantSophie Hesselberg
3. vararepresentantSindre Sæbø
Studentrepresentant BFAJonas Bruun
vararepresentantLouise Beyer
Studentrepresentant MFALisa Enes Helland
vararepresentantRasmus Eriksson
Referent og administrasjonssjefJanicke L. Vibe