Fakultetsrådet er primært et rådgivende organ som behandler saker knyttet til fakultetets strategi og faglige virksomhet.

Rådene skal ha et særlig fokus på å styrke fakultets samarbeid med samfunns-, arbeids-, og næringsliv. Rådet for Dnf vil i tillegg ha beslutningsmyndighet hva angår saker som gjelder overordnet strategi mht innhold av curriculum og faglige satsingsområder, og prioritering av bruk av midler til henholdsvis drift, bachelor- og masterprogrammet og drift av fakultetes ph.dprogram/stipendiatvirksomhet.

Leder og dekanEli Bø
Rådsmedlem Norsk FilmforbundZaklina Stojcevska
Vara Norsk FilmforbundInger Elise Aspenes
Rådsmedlem Norske filmregissørerEmilie Blichfeldt
Vara Norske filmregissørerEirik Svensson
Rådsmedlem Produsentforeningen VirkeFrederick Howard
Rådsmedlem DramatikerforbundetVegard Steiro Amundsen
Vara DramatikerforbundetØyvind Rune Stålen

Ansattrepresentant fag BFAAre Syvertsen
Ansattrepresentant fag MFALotte Mik-Meyer
Ansattrepresentant stipendiatDalia Al Kury
Ansattrepresentant TATore Maritvold
Ansattrepresentant TAJon Pighaug
1. vararepresentantSophie Hesselberg
2. vararepresentantSindre Sæbø


Studentrepresentant BFAJens Dahle Granli
Studentrepresentant MFAGeir Fjermestad Rolandsen
Vararepresentant student MFAIngvar Kolbjørnsen
Referent og administrasjonssjefJanicke L. Vibe