Fakultetsrådet er fyrst og fremst eit rådgjevande organ som behandlar saker knytt til fakultetet sin strategi og faglege verksemd.

Rådet skal ha eit særleg fokus på å styrka samarbeidet til fakultet med samfunns-, arbeids-, og næringsliv. Rådet for Dnf vil i tillegg ha avgjerdsmynde når det gjeld saker som gjeld overordna strategi med tanke på innhald av curriculum og faglege satsingsområde, og prioritering av bruk av midlar til høvesvis drift, bachelor- og masterprogrammet og drift av ph.d-programmet/ stipendiatverksemda på fakultetet.

Leiar og dekanEli Bø
Rådsmedlem FilmforbundetZaklina Stojcevska
Personleg varaInger Elise Aspenes Holm
Rådsmedlem Norske filmregissørerEirik Svensson
Personleg varaEmilie Blichfeldt
Rådsmedlem Produsentforeningen VirkeFrederick Howard
Personleg varaSilje Hopland Eik
Rådsmedlem DramatikerforbundetEmmanuel Nordrum
Personleg varaØyvind Rune Stålen
Tilsettrepresentant fagAre Syvertsen
Tilsettrepresentant fagLotte Mik-Meyer
Tilsettrepresentant stipendiatMarie Suul Brobakke
Ansattrepresentant TATore Maritvold
Ansattrepresentant TAJon Pighaug
1. vararepresentantSophie Hesselberg
2. vararepresentantSindre Sæbø
3. vararepresentant

Therese Næss Diesen

Studentrepresentant bachelor

Jens Dahle Granli

vararepresentantTiril Frisk Vinje
Studentrepresentant masterAnne Lund Straumsnes
vararepresentantAdrian Karlsen
Referent og administrasjonssjefJanicke L. Vibe