Fakultetsrådet er primært eit rådgivande organ som behandlar saker knytt til strategien til fakultetet og faglege verksemd.

Råda skal ha eit særleg fokus på å styrka samarbeidet til fakultet med samfunns-, arbeids-, og næringsliv. Rådet for Dnf vil i tillegg ha avgjerdsmynde kva gjeld saker som gjeld overordna strategi med tanke på nnhald av curriculum og faglege satsingsområde, og prioritering av bruk av middel til høvesvis drift, bachelor- og masterprogrammet og drift av ph.d-programmet/stipendiatverksemda på fakultetet.

Leder og dekanKarin Julsrud

Rådsmedlem FilmforbudetInge-Lise Langfeldt
Personlig varaJanic Flehner Heen

Rådsmedlem Norske filmregissørerEirik Svensson
Personlig varaEmilie Blichfeldt

Rådsmedlem Produsentforeningen VirkeFrederick Howard
Personlig varaSilje Hopland Eik

Rådsmedlem DramatikerforbundetVegard Steiro Amundsen
Personlig varaMonica Boracco

Ansattrepresentant fagAre Syvertsen
Ansattrepresentant fagLotte Mik-Meyer
Ansattrepresentant stipendiatBendik Stang
Ansattrepresentant TATore Maritvold
Ansattrepresentant TACharlotte Midtbø
1. vararepresentantJon Pighaug
2. vararepresentantSophie Hesselberg
3. vararepresentantSindre Sæbø

Studentrepresentant BFAJonas Bruun
vararepresentantLouise Beyer

Studentrepresentant MFAIda Theresa Myklebost
vararepresentantKatinka Marie Hustad

Referent og administrasjonssjefJanicke L. Vibe