Plakat med tekst "Ph.d. kurs "kunstnerisk utviklingsarbeid i film og beslektede audiovisuelle medier" Når: 15-16. januar 2024. Hvor: Lillehammer, Høgskolen i Innlandet. Påmeldingsfrist: 1. desember.

Nytt ph.d. emne: KU i film og beslektede audiovisuelle kunstformer

HINN arrangerer et 5 stp. emne i kunstnerisk utviklingsarbeid i film og beslektede audiovisuelle kunstformer. Påmeldingsfrist er 1. desember og første samling er i januar 2024. Studieemnet er etter søknad også åpent for stipendiater i ph.d.-program i kunstnerisk utviklingsarbeid ved andre institusjoner.

Hva: Emnet på 5 sp er en del av ph.d.-programmet "Kunstnerisk utviklingsarbeid i film og beslektede audiovisuelle kunstformer" ved Høgskolen i Innlandet.

Navn på emnet: "Kunstnerisk utviklingsarbeid i film og beslektede audiovisuelle kunstformer" (emnekode KUF9002).

Emneansvarlig: Professor og pro-dekan Nina Grünfeld.

For hvem: Kurset er obligatorisk for stipendiatene i programmet, men tilbys også eksterne stipendiater i andre nærliggende kunstneriske ph.d.-program, basert på søknad og kapasitet i programmet.

Hvor: Høgskolen i Innlandet, campus Storhove på Lillehammer

Når: Kurset består av to workshops à to dager, og avvikles annet hvert år ved Høgskolen Innlandet, campus Storhove på Lillehammer.

Workshop 1, 2024: 15. og 16. januar, med den svenske filmkunstneren Mia Engberg.
Workshop 2, 2024: 23. og 24. mai.
Endelig innhold bestemmes i samråd med stipendiatgruppen.

Påmeldingsfrist: 1. desember 2023, kl. 16.00 (påmelding her: https://nettskjema.no/a/375561 )

Om emnet

Målsettingen med emnet "Kunstnerisk utviklingsarbeid i film og beslektede audiovisuelle kunstformer" er å gi innføring i kunstnerisk utviklingsarbeid spesifikt relatert til arbeid med film og beslektede audiovisuelle kunstformer, med vekt på teorier, metoder og praksiser som kjennetegner kunstnerisk utviklingsarbeid i dette spesifikke fagfeltet

Emnet er organisert rundt to samlinger bestående av faglige presentasjoner, workshops, seminardiskusjon, og liknende.

Første samling gir en introduksjon til refleksjon omkring kunstnerisk utviklingsarbeid, som leder til en plenumsdiskusjon og en gruppeoppgave som skal presenteres etterfølgende dag. Samlingen ledes av en invitert fagperson med betydelig erfaring innen kunstnerisk utviklingsarbeid, sammen med leder og emneansvarlige for phd-programmet FILMART.

Andre samling gir en utdyping i et tema basert på innspill fra stipendiatgruppen. Første dag introduserer stipendiatene aktuelle perspektiver til diskusjon og refleksjon, etterfulgt av kommentarer fra invitert fagperson. Neste dag organiseres som en bredt anlagt rundebordssamtale som samler perspektiver og problemstillinger de to samlingene har avdekket.

Det forventes at stipendiatene utfører noe forberedende arbeid til de to samlingene, samt utarbeider en refleksjon i etterkant. Refleksjonsarbeidet vil følges opp i stipendiatenes individuelle veiledning.

Anbefalt emnelitteratur:

· Alphaville Journal, Issue #17: https://www.alphavillejournal....

· Norsk Medietidsskrift nr. 4, 2022 ‘Forskning på egen kreativ praksis’: https://www.idunn.no/doi/10.18...

I tillegg kommer litteratur og kunstneriske verk anbefalt av inviterte fagpersoner.

Læringsutbytte

Knowledge

The candidate will:

  • Master the theory of artistic research and artistic issues and methods specifically related to film and related audiovisual art forms.
  • Evaluate the appropriateness and application of various methods and processes within film and related audiovisual art forms.
  • Demonstrate proficiency in approaches within artistic research concerning knowledge, theories, methods, reflection, and documentation forms within film and related audiovisual art forms.

Skils

The candidate will:

  • Be able to formulate research questions for Artistic Research, focusing on artistic processes and outcomes within film and related audiovisual art forms.
  • Be capable of handling complex academic questions related to their own field within film and related audiovisual art forms.

Generell kompetanse

Kandidaten ...

- kan identifisere og problematisere etiske prinsipper med særlig relevans for kunstnerisk utviklingsarbeid innen film og beslektede audiovisuelle kunstformer

- kan håndtere komplekse tverrfaglige problemstillinger innen film og beslektede audiovisuelle kunstformer

- kan formidle kunstnerisk utviklingsarbeid gjennom anerkjente nasjonale og internasjonale kanaler som relaterer til film og beslektede audiovisuelle kunstformer

- kan delta i debatter innen fagområdet i internasjonale fora som relaterer til film og beslektede audiovisuelle kunstformer

Praktisk informasjon og påmelding

Emnet tilbys eksterne stipendiater i andre nærliggende kunstneriske Ph.d.-program som har doktorgradsprosjekt relatert til film og beslektede audiovisuelle kunstformer, basert på mottatt søknad og kapasitet i programmet.

Søknadsfristen er 1. desember 2023, kl. 16.00. Søknaden sendes inn her: https://nettskjema.no/a/375561

Eksterne deltagere må selv bekoste reise og opphold.
Det er bindende å delta ved begge workshopene og et krav for å motta 5 studiepoeng.

Emnet gjennomføres i utgangspunktet på norsk, men det vurderes å avholde det på engelsk, avhengig av deltagerbehov.

Kontakt

Ved spørsmål, ta kontakt med Nina Grünfeld, Prodekan for forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid ved Den norske filmskolen og Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi: nina.grunfeld@inn.no


Siste artikler

Screenshot 2024 06 21 at 3 33 38 PM

Filmskolen sterkt tilstede på årets Nordic Talents

Den norske filmskolen står for 8 av de 15 utvalgte prosjektene til Nordic Talents pitchekonkurranse for avgangsstudenter fra de nordiske filmskolene!

Den Fremmede Logo

Eksamensfilm har premiere på Kortfilmfestivalen

Kull 13s eksamensfilm "Den fremmede" har premiere på Den norske kortfilmfestivalen. Hele teamet er på plass i Grimstad og vi tok en prat med filmskaperne før avreise.

Nadja lipsyc

Nadja Lipsyc disputerer 31. mai: VR og rollespill

Nadja Lipsyc har utforsket muligheten for å kombinere VR med verktøy og teknikker fra fysiske rollespill. 31. mai forsvarer hun det kunstneriske doktorgradsresultatet på Myrens i Oslo.

Bransjedag kull4 sq

Bransjevisning for masterkull 4

12. juni inviterer Filmskolen til Vega Scene for å oppleve masterprosjektene til årets avgangskull. Etterpå blir det eksamensfest på Myrens Verksted!

Anja Simon happy4264

Får stipend fra Fond for lyd og bilde

Manusstudent Anja Petkovic Karlsen og registudent Simon Matthew Valentine får støtte fra Statens kunstnerstipend og Fond for lyd og bilde. Når de går ut av masteren til sommeren skal de utvikle et prosjekt sammen.

NFI2

Online meeting: Info about LIM prewriting workshop

Are you curious about LIM´s idea development workshop? Join the online event on April 25th to learn more about the upcoming workshop hosted by NFI and DNF in Oslo June 16th-21st