PH Dkurs19

Entry 184777

HINN arrangerer et 5 stp. emne i kunstnerisk utviklingsarbeid i film og beslektede audiovisuelle kunstformer. Påmeldingsfrist er 1. desember og første samling er i januar 2024. Studieemnet er etter søknad også åpent for stipendiater i ph.d.-program i kunstnerisk utviklingsarbeid ved andre institusjoner med doktorgradsprosjekt relatert til film og beslektede audiovisuelle kunsformer.

Hva: Emnet på 5 stp. er en del av ph.d.-programmet "Kunstnerisk utviklingsarbeid i film og beslektede audiovisuelle kunstformer" ved Høgskolen i Innlandet.

Navn på emnet: "Kunstnerisk utviklingsarbeid i film og beslektede audiovisuelle kunstformer" (emnekode KUF9002).

Emneansvarlig: Professor og pro-dekan Nina Grünfeld.

For hvem: Kurset er obligatorisk for stipendiatene i programmet, men tilbys også eksterne stipendiater i andre nærliggende kunstneriske ph.d.-program, basert på søknad og kapasitet i programmet.

Hvor: Høgskolen i Innlandet, campus Storhove på Lillehammer

Når: Kurset består av to workshops à to dager, og avvikles annet hvert år ved Høgskolen Innlandet, campus Storhove på Lillehammer.

Workshop 1, 2024: 15. og 16. januar, med den svenske filmkunstneren Mia Engberg.
Workshop 2, 2024: 23. og 24. mai.
Endelig innhold bestemmes i samråd med stipendiatgruppen.

Påmeldingsfrist: 1. desember 2023, kl. 16.00 (påmelding her: https://nettskjema.no/a/375561 )

Om emnet

Emnet "Kunstnerisk utviklingsarbeid i film og beslektede audiovisuelle kunstformer" gir innføring i kunstnerisk utviklingsarbeid spesifikt relatert til arbeid med film og beslektede audiovisuelle kunstformer, med vekt på teorier, metoder og praksiser som kjennetegner kunstnerisk utviklingsarbeid i dette spesifikke fagfeltet.

Målsettingen med kurset er å gi innføring i kunstnerisk utviklingsarbeid spesifikt relatert til arbeid med film og beslektede audiovisuelle kunstformer, med vekt på teorier, metoder og praksiser som kjennetegner kunstnerisk utviklingsarbeid i dette spesifikke fagfeltet

Emnet er organisert rundt to samlinger bestående av faglige presentasjoner, workshops, seminardiskusjon, og liknende.

Første samling gir en introduksjon til refleksjon omkring kunstnerisk utviklingsarbeid, som leder til en plenumsdiskusjon og en gruppeoppgave som skal presenteres etterfølgende dag. Samlingen ledes av en invitert fagperson med betydelig erfaring innen kunstnerisk utviklingsarbeid, sammen med leder og emneansvarlige for phd-programmet i FILMART.

Andre samling gir en utdyping i et tema basert på innspill fra stipendiatgruppen. Første dag introduserer stipendiatene aktuelle perspektiver til diskusjon og refleksjon, etterfulgt av kommentarer fra invitert fagperson. Neste dag organiseres som en bredt anlagt rundebordssamtale som samler perspektiver og problemstillinger de to samlingene har avdekket.

Det forventes at stipendiatene utfører noe forberedende arbeid til de to samlingene, samt utarbeider en refleksjon i etterkant. Refleksjonsarbeidet vil følges opp i stipendiatenes individuelle veiledning.

Anbefalt emnelitteratur:

· Alphaville Journal, Issue #17: https://www.alphavillejournal....

· Norsk Medietidsskrift nr. 4, 2022 ‘Forskning på egen kreativ praksis’: https://www.idunn.no/doi/10.18...

I tillegg kommer litteratur og kunstneriske verk anbefalt av inviterte fagpersoner.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten ...

- behersker teori for kunstnerisk utviklingsarbeid og kunstneriske problemstillinger og metoder spesifikt relatert til film og beslektede audiovisuelle kunstformer

- kan vurdere hensiktsmessigheten og anvendelsen av ulike metoder og prosesser innen film og beslektede audiovisuelle kunstformer

- behersker tilnærminger innen kunstnerisk utviklingsarbeid til kunnskap, teorier, metoder, refleksjon og dokumentasjonsformer innen film og beslektede audiovisuelle kunstformer.

Ferdigheter

Kandidaten ...

- kan formulere problemstillinger for kunstnerisk utviklingsarbeid, med vekt på kunstneriske prosesser og resultater innen film og beslektede audiovisuelle kunstformer

- kan håndtere komplekse faglige spørsmål relatert til eget fagfelt innen film og beslektede audiovisuelle kunstformer

Generell kompetanse

Kandidaten ...

- kan identifisere og problematisere etiske prinsipper med særlig relevans for kunstnerisk utviklingsarbeid innen film og beslektede audiovisuelle kunstformer

- kan håndtere komplekse tverrfaglige problemstillinger innen film og beslektede audiovisuelle kunstformer

- kan formidle kunstnerisk utviklingsarbeid gjennom anerkjente nasjonale og internasjonale kanaler som relaterer til film og beslektede audiovisuelle kunstformer

- kan delta i debatter innen fagområdet i internasjonale fora som relaterer til film og beslektede audiovisuelle kunstformer

Praktisk informasjon og påmelding

Emnet tilbys eksterne stipendiater i andre nærliggende kunstneriske Ph.d.-program, basert på mottatt søknad og kapasitet i programmet.

Søknadsfristen er 1. desember 2023, kl. 16.00. Søknaden sendes inn her: https://nettskjema.no/a/375561

Eksterne deltagere må selv bekoste reise og opphold.
Det er bindende å delta ved begge workshopene og et krav for å motta 5 studiepoeng.

Emnet gjennomføres i utgangspunktet på norsk, men det vurderes å avholde det på engelsk, avhengig av deltagerbehov.

Kontakt

Ved spørsmål, ta kontakt med Nina Grünfeld, Prodekan for forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid ved Den norske filmskolen og Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi: nina.grunfeld@inn.no


Siste artikler

Cecilie Levy foto Jasmijn Lina

Cecilie Levy disputerer 24. november

Manusforfatter og stipendiat Cecilie Levy har undersøkt hvordan arbeid med manus må utvikles og nytenkes i overgangen fra film og TV til arbeid med virtual reality. På fredag forsvarer doktorgradsresultatet på Lillehammer.

Lone Wolves Stick Together

"Lone Wolfs Stick Together" immersive exhibition

In her PhD research, Nadia Lipsyc explores immersive and interactive narration, VR and live action roleplaying (larp). On November 25th to 26th her work - an immersive exhibition - can be experienced at the Norwegian Film School in Oslo.

Elin Festøy foto Hanne Lovise Skartveit

Elin Festøy disputerer 10.november

Elin Festøy forsvarer sitt kunstneriske doktorgradsarbeid ved filmskolens ph.d-program fredag 10. november på Lillehammer.

Iain og Tøri

Rapport fra LA og Student-Oscar

Kl 04:30 norsk tid 25. oktober er det premieutdeling i LA for årets Student-Oscar. Teamet bak eksamensfilmen Gjensyn er på plass i LA for å ta imot gull, sølv eller bronse i kategorien Narrative Shorts

Gjensyn i skogen Foto Tøri Gjendal

Eksamensfilmen "Gjensyn" er Student-Oscar vinner

Kull 12-eksamensfilmen Gjensyn er en av tre vinnere av 50th Student Academy Award og vil få utdelt gull, søv eller bronse under premieutdelingen i Hollywood 24. oktober.