Liksom City

Ida treffer på sin gamle musikklærer fra barneskolen. Dette plutselige møtet blir starten på en liten reise gjennom byen, hvor vi blir kjent med et par pussige karakterer. Dagens hendelser inspirerer Ida til å ville lage en film.

Reginotat

Jeg ønsket at vi som team skulle forsøke å legge til side det meste vi visste om tradisjonelle narrative strukturer, for å se om vi klarte å skape en engasjerende film bygget på gode magefølelser, intuisjoner og hang-ups. Derfor har nok Liksom City endt opp med å handle litt om nettopp friheten og den medfølgende sårbarheten man utsetter seg for når man ikke bygger narrativet sitt rundt regelbokas trygge bærebjelker.

Jeg ser nå en film som med et skjevt og undrende blikk forteller om stor tvil, mild hybris og skjøre idéer, gjennom et snodig karaktergalleri, og store og små trivialiteter. Den handler om å føle seg misforstått og om å misforstå. Og om å kaste seg ut i verden med det man har av barnlig naivitet og vaklende entusiasme i håp om å finne bekreftelse og mening, for til slutt å lande et sted hvor man aksepterer at spørsmålene alltid vil være flere enn svarene.

Men det er bare meg, da. Det blir spennende å høre om hva alle andre ser.

  • Regissør Tobias Klemeyer Smith
  • Produsent Kine Storflor Grøtt
  • Manus Camilla Pavlikova Sandland
  • Foto Mikkel Lyng-Jørgensen
  • Produksjonsdesign Rikke Seim Trana
  • Klipp Mariel Melø Hansen
  • Lyd Sebastian Raft