Kunstenrstipend alumni

45 filmskolealumni får Statens kusntnerstipend Foto: 51 alumni filmskolealumni fikk Statens kunstnerstipend

45 alumni fra filmskolen ble tildelt Statens kunstnerstipend for 2023. Blant mottakerne av "Arbeids­stipend for yngre / ny­etablerte kunstnarar" finner vi 27 alumni fra bachlor-kull 12 og fem fra masterkull 3, som alle ble uteksaminert fra filmskolen i fjor sommer. Vi gratulerer!

Mandag 22. mars ble det offentliggjort hvem som fikk Statens Kunstnerstipend. Alumni fra Den norske filmskolen fikk til sammen 45 stipend. Til årets tildeling mottok utvalget 11.403 søknader, og det er et av de høyeste søkertallene noensinne. Økningen var spesielt tydelig blant yngre kunstnere.

- At så mange unge ønsker å satse på kunsten er et viktig og positivt signal på betydningen av kunstnerstipendene og det å ivareta rekruttering til kunst- og kulturfeltet fra alle deler av samfunnet, sier leder av utvalget for Statens kunstnerstipend, Trude Gomnæs Ugelstad i en pressemelding.

Flere arbeidsstipend til alumni: "Det har ikke gått opp for meg ennå"

Håkon Anton Olavsen, som ble uteksaminert fra regilinen på filmskolens bachelorutdanning i fjor sommer, ble tildelt to stipend. Han fikk både "Arbeids­stipend for yngre / ny­etablerte kunstnere" for et år og et "Diversestipend for nyutdannede kunstnere" på 57 000 kroner. Arbeidsstipendet utgjør et årlig beløp på 299 289 kroner.

- Det er ikke til å tro. Rett og slett. Det har ikke gått opp for meg ennå, sier Håkon Anton Olavsen glad. Stipendet betyr for meg tid. Tid til å fordype meg i prosjekter jeg bryr meg om. Tid er den viktigste ressursen, avslutter han.

Lisa Enes, som gikk ut fra filmskolens tredje masterkull i fjor med spesialisering i fiksjonsregi, fikk også Arbeidsstipendet for nyetablerte kunstnere for et år. Hazhir Ibrahimi, som gikk på kreativ dokumentarregi-linjen på bachelorkull 11, fikk arbeidsstipendet for to år.

Regissør Johanna Pyykkö (Regilinjen, kull 9 ) og dokumentarfilmskaper og filmskolelærer Charlotte Røhder Tvedt fikk også begge tildelt arbeidsstipend.

Håkon Anton Olavsen

Håkon Anton Olavsen ble tildelt både "Arbeids­stipend for yngre / ny­etablerte kunstnere" og et "Diversestipend for nyutdannede kunstnere"

Lisa Enes, som gikk ut fra filmskolens tredje masterkull i fjor med spesialisering i fiksjonsregi, fikk også Arbeidsstipendet for nyetablerte kunstnere. Den tredje av våre alumni som fikk stipendet rettet mot yngre kunstnere var Hazhir Ibrahimi, som ble uteksaminert fra kreativ dokumentarregi-linjen på bachelorkull 11 i 2020.

Screen Shot 2022 10 27 at 12 06 41 PM

Lisa Enes (MFA kull 3) ble tildelt "Arbeids­stipend for yngre / ny­etablerte kunstnere"

Screen Shot 2023 03 23 at 4 52 33 PM

Hazhir Ibrahimi (BFA kull 12) ble tildelt "Arbeids­stipend for yngre / ny­etablerte kunstnere".

Den tredje av våre alumni som fikk stipendet rettet mot yngre kunstnere var Hazhir Ibrahimi, som ble uteksaminert fra kreativ dokumentarregi-linjen på bachelorkull 11 i 2020. Samme år vant han pitchekonkurransen Nordic Talents i 2020 for filmen "Kolbar", som nå er under utvikling. Hazhir er for tiden i produksjon av "Fighter", en dokumentarserie om tidligere MMA-fighter Geir Kåre. Han jobber også med fiksjon og er for tiden i postproduksjon med kortfilmen "Løp Sipan Løp" som nylig fikk støtte av Viken Filmsenter.

Regissør Johanna Pyykkö(Regilinjen, kull 9 ) og dokumentarfilmskaper og filmskolelærer Charlotte Røhder Tvedt fikk også tildelt hver sitt arbeidsstipend.

Diversestipend til 32 nyutdannede fimskolealumni

"Diverse­stipend for ny­utdannede kunstnere" skal bidra til å lette overgangen til yrkeslivet for kunstnere som har gjennomført kunstutdanning på bachelor- eller masternivå. Det kan søkes om støtte til flere formål, som etablering, kurs, reiser, fordypning, materialer, utstyr, markedsføring, konsulentbistand osv. 32 av årets diverssestipend gikk til alumni fra bahelorprogrammets kull 12 og masterprogrammets kull 3, som alle ble uteksaminert fra filmskolen sommeren 2022.

Fra kull 12 fikk følgende alumni stipend: Fra manuslinjen - Andreas Lübker, Levi Dubland, Live Skartveit, Sunniva Kviteberg og Thomas Meldgaard; Fra regilinjen - Håkon Anton Olavsen, Iain Forbes, Sigurd Bleken og Tess Quatri; fra lydlinjen - Eivind Walberg, Julie Nagell Hagen, Marthe Straum Lie, Thomas Staugaard og Ylva Elise Gulpinar; Fra klippelinjen - Andrea Rådahl, Anna Løvlund, Emil Wiker, Odin Norum Kvistad og Thomas Kristian Larsson; Fra fotolinjen - Anna Fabricius, Kristoffer Engholm Aabo og Sophie Søborg Mosbæk; Fra produsentlinjen - Jonas Bruun Nielsen, Louise Beyer , Oda Roth og Stian Skjelstad.

Fra masterkull 3 gikk stipendene til tre alumni fra konseptuell dokumentarregi - Ida Theresa Myklebost, Io Alexa Sivertsen og Katinka Hustad -, og til to alumni fra spesialiseringen Visuell design - fotograf Rasmus Eriksson og produksjonsdesigner Victoria Wælgaard.

Diverse­stipend tildeles også mer etablerte filmkunstnere. Diversestipend gikk til professor i lyd på filmskolen Carl Svensson (lydlinjen kull 3) og alumni Teresia Fant (Kreativ dokumentarregi kull 10), Uffe Mulvad (Fotolinjen kull 11), Kathrine Valen Zeiner (Manuslinjen kull 6), Åse Kathrin Vuolab (Manuslinjen, kull 7),Thomas Grotmol (Klippelinjen, kull 8 ), Tonje Louise Finne (Fotolinjen kull 4), Øyvind Svanes Lunde (Fotolinjen kull 10), Marius Winje Brustad (Produksjonsdesign kull 9) og Liv Karin Dahlstrøm (Regilinjen kull 7 ).

Vi gratulerer alle mottakerne av stipend og ønsker lykke til med prosjektene!

Håkon Anton Olavsen

Håkon Anton Olavsen ble tildelt både "Arbeids­stipend for yngre / ny­etablerte kunstnere" og et "Diversestipend for nyutdannede kunstnere"

Screen Shot 2022 10 27 at 12 06 41 PM

Lisa Enes (MFA kull 3) ble tildelt "Arbeids­stipend for yngre / ny­etablerte kunstnere"

Screen Shot 2023 03 23 at 4 52 33 PM

Hazhir Ibrahimi (BFA kull 12) ble tildelt "Arbeids­stipend for yngre / ny­etablerte kunstnere".


Siste artikler

Anja Simon happy4264

Masterstudenter får skrivestøtte til samarbeidsprosjekt fra Fond for lyd og bilde

Manusstudent Anja Petkovic Karlsen og registudent Simon Matthew Valentine er blitt tildelt både Statens kunstnerstipend og prosjektstøtte fra Fond for lyd og bilde. Med støtten kan de fortsette å fordype seg og skal utvikle et prosjekt sammen når de går ut av masteren til sommeren.

NFI2

Online meeting: Info about LIM prewriting workshop.

Are you curious about LIM´s idea development workshop? Join the online event on May 5th to learn more about the upcoming workshop hosted by NFI and DNF in Oslo June 16th-21st 

NFI2

LIM Boosting Ideas Workshop June 16-21 2024

Less is More is one of Europe’s leading writer and project development programmes. This workshop organized by NFI and Dnf will help you turn creative limitations into opportunities for innovation in script development. Deadline May 3rd!

Master Stipend

11 Masterstudenter fikk Statens Kunstnerstipend

11 av masterstudentene på filmskolen har fått Statens kunstnerstipend, "Diversestipend for ny­utdannede kunstnere". Tilsammen 28 DNF-alumni og studenter fikk stipend i vårens tildeling. Vi gratulerer!