Master stipend

11 Masterstudenter fikk Statens Kunstnerstipend

11 av masterstudentene på filmskolen har fått Statens kunstnerstipend, "Diversestipend for ny­utdannede kunstnere". Tilsammen 28 DNF-alumni og studenter fikk stipend i vårens tildeling. Vi gratulerer!

Før påske ble listen over de 1003 kunstnere innen ulike kunstfelt som får Statens Kunstnerstipend våren 2024 offentliggjort. Konkurransen var hardere enn noensinne og utvalget mottok til sammen 12 000 søknader. Tidligere og nåværende studenter fra Den norske filmskolen fikk til sammen 28 stipend og 11 av dem gikk til masterstudentene på masterkull 4 som er ferdig utdannet til sommeren.

Stipend til 11 masterstudenter

En av kategoriene for Statens kunstnerstipend er "Diverse­stipend for nyutdannede kunstnere" som er på opptil 100 000 kroner. Disse stipendene skal "bidra til å lette overgangen til yrkeslivet for kunstnere som har gjennomført kunstutdanning på bachelor- eller masternivå." Det kan søkes om støtte til flere formål, som etablering, kurs, reiser, fordypning, materialer, utstyr, markedsføring, konsulentbistand osv.

Gabriel Bagnaschi, som tar fiksjonsregi på filmskolens masterprogram i Oslo, var en av stipendmottakerne og fikk tildelt 85,000 kroner. Han setter stor pris på å kunne gå ut fra filmskolen og starte den videre filmkarrieren med et diversestipend.

-Det at du ikke søker penger til et bestemt prosjekt slik du vanligvis gjør, men får tildelt et stipend til deg som kunstner er en anerkjennelse som gir selvtillit på veien videre, sier han.

Stipendkomiteen for filmkunstnere tildelte "diversestipend for nyutdannede kunstnere" på mellom 40 000 og 90 000 kroner til følgende studenter på masterkull 4: Aasne Vaa Greibrokk (fiksjonsregi), Pia Louise Edvardsen (fiksjonsregi), Simon Matthew Valentine (fiksjonsregi), Gabriel Bagnaschi (fiksjonsregi), Adrian Axel Karlsen (visuell design), Anja Petkovic Karlsen (manus), Anne Lund Straumsnes (manus), Barbara Schmitt (produsent), Ingeborg Øysteinsdatter Løvlie (konseptuell dokumentarregi), Juno Sandbæk-Jensen (konseptuell dokumentarregi), og Hugo Francker (konseptuell dokumentarregi).

Studio Gabriel

Masterstudent Gabriel Bagnaschi, som fikk tildelt Diverse­stipend for nyutdannede kunstnere, i studio.

Arbeidsstipend til alumni

Io Sivertsen, som ble uteksaminert fra filmskolens tredje masterkull i 2022, ble tildelt ett års arbeidsstipend for yngre/ nyeetablerte kunstnere fra Stipendkomiteen for fotografer.

Sunniva Kviteberg (BFA manuslinjen, kull 12) og Brwa Vahabpour (BFA regilinjen, kull 10) fikk begge et års arbeidsstipend for unge/ nyeetablerte kunstnere fra Stipendkomiteen for dramatikere. Jørgen Færøy Flasnes (BFA, manuslinjen, kull 9) fikk et to-årig arbeidsstipend.

Johanna Pyykkö fikk et to-årig arbeidsstipend for kunstnere fra Stipendkomiteen for dramatikere og Sofia Lersol Lund (BFA, manuslinjen, kull 9) fikk et ettårig stipend.

Io Sivertsen cropped Foto Rasmus Eriksson

Io Sivertsen (MFA kull 3) fikk tildelt et ettårig arbeidsstipend for yngre/ nyetablerte kunstnere.

Diversestipend til alumni

Diversestipendet deles også ut til mer etablerte kunstnere. Produksjonsdesigner og BFA-alumni Jørgen Stangebye Larsen, som også er stipendiat ved filmskolen, fikk tildelt et diversestipend på 50,000 kroner fra stipendkomiteen for filmkunstnere.

Jørgen Stangebye Larsen farger

Stipendiat Jørgen Stangebye Larsen var blant vårens mottakere av diversestipend for filmkunstnere.

Andre alumni som fikk tildelt diverstipend fra komiteen for filmkunstnere er Alexander Armas Kereklidis Turpin (BFA, regi, kull 9), Brwa Vahabpour (BFA, regi, kull 10), Itonje Marie Søimer Guttormsen (BFA, regi, kull 5), Johanna Maria Emilia Pyykkö (BFA, regi, kull 9), Margrete Vinnem (klipp, kull 8), Michael Mellemløkken Renjo (MFA kull 3) og Åsmund Skretting Hasli (foto, kull 8)

Stipendkomiteen for dramatikere delte ut diverstipend til Vegard Steiro Amundsen (kull 5) og Kjersti Wøien Håland (kull 9)

– Stipenda er viktige for å sikre at kunstnarar får tid og rom til å drive med kunstnarisk utviklingsarbeid og stipenda går direkte til kunstnarskap. Regjeringa styrkte ordningane under Statens kunstnarstipend med 20 millionar kroner for 2024 og det betyr mellom anna 44 nye stipendheimlar til fordeling i år. Dette er med på å sikre fleire kunstnarar ein meir stabil og føreseieleg økonomi i ei krevjande tid, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery i en pressemelding.

Vi gratulerer alle mottakerne av stipend og ønsker lykke til med prosjektene!

Studio Gabriel

Masterstudent Gabriel Bagnaschi, som fikk tildelt Diverse­stipend for nyutdannede kunstnere, i studio.

Io Sivertsen cropped Foto Rasmus Eriksson

Io Sivertsen (MFA kull 3) fikk tildelt et ettårig arbeidsstipend for yngre/ nyetablerte kunstnere.

Jørgen Stangebye Larsen farger

Stipendiat Jørgen Stangebye Larsen var blant vårens mottakere av diversestipend for filmkunstnere.


Siste artikler

Anja Simon happy4264

Masterstudenter får skrivestøtte til samarbeidsprosjekt fra Fond for lyd og bilde

Manusstudent Anja Petkovic Karlsen og registudent Simon Matthew Valentine er blitt tildelt både Statens kunstnerstipend og prosjektstøtte fra Fond for lyd og bilde. Med støtten kan de fortsette å fordype seg og skal utvikle et prosjekt sammen når de går ut av masteren til sommeren.

NFI2

Online meeting: Info about LIM prewriting workshop.

Are you curious about LIM´s idea development workshop? Join the online event on May 5th to learn more about the upcoming workshop hosted by NFI and DNF in Oslo June 16th-21st 

NFI2

LIM Boosting Ideas Workshop June 16-21 2024

Less is More is one of Europe’s leading writer and project development programmes. This workshop organized by NFI and Dnf will help you turn creative limitations into opportunities for innovation in script development. Deadline May 3rd!

Studio Gabriel

Rekordmange søkere til master

Filmskolens masterprogram i Oslo hadde søknadsfrist 1. mars og vi fikk inn nesten dobbelt så mange søknader som ved forrige opptak i 2022. Opptakskomiteen går nå igang med å vurdere søknadene til filmskolens femte masterkull.