Kunstnerisk utviklingsarbeid

I den norske universitets- og høgskoleloven er kunstnerisk utviklingsarbeid (KU) sidestilt forskning. Det vil si, blant annet, at på samme måte som en akademisk utdanning skal være forskningsbasert skal en kunstfaglig utdanning være basert på kunstnerisk utviklingsarbeid. Dette har mye å si både for innholdet i utdanningene og for metodebruk i undervisningen.

Kunstnerisk utviklingsarbeid inngår i alle deler av utdanningene ved Den norske filmskolen og bruk av begrepet «kunstnerisk uttrykkskompetanse» i skolens utdanninger synliggjør fokuset på den enkeltes kunstneriske utvikling og evne til å reflektere over denne utviklingen. Gjennom målrettet bruk av verktøy som intensjonserklæringen lærer studentene å fokusere på sammenheng mellom prosess og og kunstnerisk produkt, samt å reflektere og dele refleksjon om dette.

I tillegg bedriver skolens fagansatte og stipendiater både formell og uformell kunstnerisk utviklingsarbeid som påvirker både innhold og utvikling av skolens utdanninger.