Status Kunstnerisk utviklingsarbeid

Oversikt over stipendiatprosjekter ved Den norske filmskolen

Cecilie Semec — Det moderne filmbildet

Er i sluttfasen av prosjektet. Hun har utforsket to sider a hennes arbeide som fotograf: det ene er den lange tagningen og hva det betyr både for billedspråket i filmen og, ikke minst, for kommunikasjon mellom fotograf, regissør og skuespiller. Det andre er å utforske om det noe som kan kalles et moderne filmbilde, med en mer «flat» komposisjon enn det klassiske.

Gjennom prosjektet har Semec fullført filmer med Ane Hjort Gutt, Bodil Furu og Dag Johan Haugerud i tillegg til å ha arrangert en serie intervju og masterclasses med internasjonale fotografer.

Nadja Lipsyc — The Guide’s Trial

Nærmer seg midtveis. Hun arbeider med kryssningspunktet mellom det filmatiske universet til Tarkovskis Stalker, interaktivitet og teater (i form av «live action role play» eller LARP), og virtual reality. Har gjennomført eksperimentet «Lone Wolves Stick Together» sammen med bachelorstudenter på Lillehammer.

Lipsycs prosjekt er finansiert av HINN som del av sitt bidrag til CEFIMA, Filmskolens senter for fremragende utdanning.

Frederick Howard — Creating the Creatives

Er i 60% stilling på Filmskolen, 1,5 år inn i et 5-årig prosjekt. Utforsker skaperrollen i et tv-drama landskap i endring med utgangspunkt i spørsmålet «what is it I do when I do what I do?» Hva er produsentens kreative og kunstneriske bidrag, og hvordan kommer dette til syne? Howard utforsker dette både gjennom eget arbeide på den internasjonale animasjonsserien «Viking Skool» hvor han selv er skaper, samt en serie intervju og samtaler med andre involvert i å skape tv-serier.

Cecilie Levy — Travel Through Time

Manusforfatter som arbeider med å utforske 360-graders fortellingen. Vil, gjennom å skape en film basert på Chris Markers «La Jetee», teste det fortellermessige potensialet i mediet og, ikke minst, se hvor forskjeller og likheter mellom det og filmen er. Områder hun vil utforske gjennom å skape en VR-fortelling inkluderer synspunkt, protagonistens rolle, empati og den såkalte «Swayze effect».

Levys prosjekt er finansiert av HINN som del av sitt bidrag til CEFIMA, Filmskolens senter for fremragende utdanning.

Elin Festøy — Numb

Prosjektet «Numb» bygger videre på Festøys arbeid med tematikken «children born of war» som hun tidligere har utforsket gjennom spillet «My Child Lebensborn» og dokumentarfilmen «Wars Don’t End» som begge handler om tyskerbarna etter 2. verdenskrig i Norge. I «Numb» vil hun bruke VR for å plassere publikum sammen med mødre og barn fra dagens konflikter i Midtøsten; her vil spesielt VR-mediets evne til å skape nærhet og empati utforskes.

Festøys prosjekt er finansiert av HINN som del av sitt bidrag til CEFIMA, Filmskolens senter for fremragende utdanning.

Bendik Stang — Creative Processes in Interactive and Multidimensional Storytelling

Gjennom spillselskapet Snow Castle har Stang fått en sentral rolle i norsk spillbransje. I dette prosjektet vil han utforske møtepunktet mellom teknologi, kreativitet og fortellerkunsten ved å skape en modell for integrering av brukermedvirkning (community engagement), interaktivt narrativ og kunstig intelligens. Dette vil testes og brukes i utvikling av Snow Castles neste spill, Earthlock

Stangs prosjekt er finansiert av HINN som del av sitt bidrag til CEFIMA, Filmskolens senter for fremragende utdanning.

Dalia al-Kury — starter oktober 2019