Bakgrunn for prosjektet

Jeg har planer om å lage en serie på ca 4 minutter per episode med animasjon som omhandler psykisk helse og sosiale utfordringer. Gjennom animasjon kan man vise frem følelser og tanker på en annen måte enn med fiksjonsfilm og dokumentar. Et godt eksempel er dokumentarserien “Stemmene i hodet” fra NRK, som har brukt animasjon for å visualisere hva personene med diagnosen schizofreni gjennomgår. Animasjonsstudioet Animaskin har stått for animasjonene og visualiseringen av de indre stemmene. Dette gav meg inspirasjon til å skape animasjon om folks psykiske helse og opplyse andre som ikke kjenner til følelsen, ved å visualisere et bilde på angstanfall.

I en bransje som stadig er i utvikling, ønsker jeg å holde meg oppdatert på nye muligheter innenfor animasjon. Ved å bruke en spillmotor, har jeg muligheten til å tilby bransjen en kunnskap som er på god vei inn i flere animasjonsstudioer rundt om i verden. Jeg har sett flere eksempler på at spillmotorer tilbyr en effektivitet som mange klassiske 3D animasjons renderer mangler. Ved å utforske mulighetene i Unreal Engine i bruk til animasjonsfilm, vil jeg få et forsprang i denne utviklingen bransjen tar, og gjøre meg relevant på et arbeidsområde i stadig forandring.

I masteroppgaven skal jeg skape første episode i en animasjonsserie på fire episoder om psykisk helse. Gjennom fordypningsprosjektet har jeg arbeidet med historien, storyboardet, animaticen og det visuelle universet til den første episoden som handler om angst. Jeg ønsker å gi et visuelt bilde på hva folk med angst gjennomgår under et angstanfall.

Temaene i de fire episodene blir:
- Episode 1: Angst
- Episode 2: Spiseforstyrrelse
- Episode 3: Bipolar lidelse
- Episode 4: Ensomhet

Dette prosjektet vil gi meg et innblikk i prosessen med å skape og produsere en animert film, og gi meg erfaring og en bred kompetanse etter endt master. Jeg skal benytte mine erfaringer fra spillverdenen ved å ta i bruk spillmotoren Unreal Engine som plattform for serien. Utgangspunktet for masteren er å dra nytte av den effektive renderen en spillmotor kan gi. Utfordringen ligger i hvordan det visuelle resultatet blir til slutt.

Det er viktig for prosjektet å samarbeide med profesjonelle fagfolk som kan bidra med kunnskap om spillmotoren, animasjonen og det estetiske resultatet i 3D. Ambisjonen min er å fullføre den første del av serien som mitt masterprosjekt. For å realisere dette, har jeg behov for veiledning og hjelp til de tekniske prosessene.

Målsetting for prosjektetHovedmål

● Skape en estetisk stil som fungerer til spillmotoren Unreal Engine

○ Utforske muligheten til å gjenskape stemningen fra animaticen

○ Få det visuelle uttrykket over til 3D rommet.

● Utvikle 3D modeller som fungerer optimalt for animasjonsfilm

● Utarbeide animasjon med personlighet og karakter

● Skape stemning og atmosfære med effekter og lyssetting i 3D rom

● Knytte kontakter i bransjen

Delmål

● Lage mange tester på det visuelle i 3D rommet og Unreal engine

● Modellere 3D modellene og teksturering/shading

● Rigging for animasjon

● Skape og teste 3D miljøet i Unreal Engine

● Lyssette 3D rommet

● Samtaler underveis med veileder og mentor

● Skrive prosjektdagbok underveis i prosessen