Ph.d.

Ph.d.-programmet ved Den norske filmskolen er forankret i kunstnerisk praksis. Fagfeltet er «film og beslektede audiovisuelle kunstformer», og det er åpent både for de som arbeider innenfor mer tradisjonelle filmfaglige disipliner og utøvere som utforsker nye teknologier og format.

Ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid i film og beslektede audiovisuelle kunstformer

Fagområdet for ph.d.-programmet ved Den norske filmskolen omfatter kunstnerisk utviklingsarbeid i film og beslektede audiovisuelle kunstformer. Kunstutøvelsen skal stå i sentrum for doktorgradsresultatet. Samtidig skal kunstutøvelsen følges av en eksplisitt refleksjon som ved presentasjon av prosjektet gjør det mulig for andre å ta del i den arbeidsmåten og innsikten som det kunstneriske utviklingsarbeidet genererer. Kandidaten har tilgang til relevant og kvalifisert veiledning i dialog med aktivt kunstfaglig miljø på høyt internasjonalt nivå. Det kunstneriske doktorgradsresultatet skal være på et nivå som gir det nasjonal og internasjonal relevans.

Les mer om ph.d. programmet her.

Nye ph.d stillinger med søknadsfrist 25. januar

Den norske filmskolen og AMEK, Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi ved Høgskolen i Innlandet, har lyst ut syv nye stipendiatstillinger knyttet til ph.d. programmet “ph.d i kunstnerisk utviklingsarbeid i film og beslektede audiovisuelle kunstformer”. Utlysningene er tilknyttet ulike fagområder ved filmskolen og AMEK. Søknadsfrist er 25. januar og oppstart er høsten 2023.

De fem stillingene tilknyttet Den norske filmskolen er i kunstnerisk utviklingsarbeid innen lyddesign, filmfotografi, produksjonsdesign, konseptuell dokumentarregi, og fiksjonsregi. De to stillingene tilknyttet AMEK er i kunstnerisk utviklingsarbeid innen dokumentarfilm og audiovisuelle medier og innen spilldesign og animasjon. Les mer om stillingene her.

For opptak til doktorgradsutdanning må søkere normalt ha en femårig mastergrad i aktuelt fagområde, og for opptak til kunstnerisk ph.d. skal mastergraden være kunstnerisk og praksisbasert. Annen likeverdig utdanning kan godkjennes. Høgskolen kan etter særskilt vurdering godkjenne tilsvarende kunstnerisk kompetanse (realkompetanse) som grunnlag for opptak.

Stipendiater ved Den norske filmskolen

For tiden er det ni kandidater i forskjellige stadia i stipendiatprogrammet (som vil bli overført til det nye ph.d. programmet). De er:

  • Tidligere student ved DNF, filmfotograf Cecilie Semec med prosjektet "Det moderne filmbildet".
  • Tidligere student ved DNF, film- og tv-produsent Frederick Howard med prosjektet "Creating the Creatives" (startet oktober 2017, forventet slutt 2022).
  • Duane Hopkins med prosjektet "Future Film Language - Research into New Storytelling VR Techniques".
  • Sonya Teich med prosjektet "To Look Directly at You".