Studio Gabriel

Rekordmange søkere til master Foto: Pedro Zapata Hagen

Filmskolens masterprogram i Oslo hadde søknadsfrist 1. mars og vi fikk inn nesten dobbelt så mange søknader som ved forrige opptak i 2022. Opptakskomiteen går nå igang med å vurdere søknadene til filmskolens femte masterkull.

1. mars gikk søknadsfristen ut for Den norske filmskolens masterprogram.

Gledelig utvikling

-.... sier undervisningsleder på master, Frederik Hestvold.

Regi og manus med flest søkere

I likhet med på bachelorprogrammet er det regi-spesialiseringen som har fått inn flest søknadere. Hele 61 søkere konkurrerer om fire plasser.

-...... sier Arild Andresen, fagansvarlig for fiksjonsregi på master.

Manusspesialiseringen er blant spesialiseringen som har hatt sterkest økning med over en dobling av søkerantallet.

-.... sier fagansvarlig Sara Johnsen.

Filmskolen takker alle som har sendt inn søknader og vi gleder oss til å ta imot masterkull fem på Myrens verksted i Oslo i august i år!

(Foto: Nåværende masterstudent i fiksjonsregi Gabriel Bagnaschi i studio med skuespillere)


Siste artikler

NFI2

Online meeting: Info about LIM prewriting workshop.

Are you curious about LIM´s idea development workshop? Join the online event on May 5th to learn more about the upcoming workshop hosted by NFI and DNF in Oslo June 16th-21st 

NFI2

LIM Boosting Ideas Workshop June 16-21 2024

Less is More is one of Europe’s leading writer and project development programmes. This workshop organized by NFI and Dnf will help you turn creative limitations into opportunities for innovation in script development. Deadline May 3rd!

Master Stipend

11 Masterstudenter fikk Statens Kunstnerstipend

11 av masterstudentene på filmskolen har fått Statens kunstnerstipend, "Diversestipend for ny­utdannede kunstnere". Tilsammen 28 DNF-alumni og studenter fikk stipend i vårens tildeling. Vi gratulerer!

Hugo tot2 copy

«Jeg har fått et helt nytt perspektiv på å lage film»

Hugo Francker studerer konseptuell dokumentarregi på filmskolens masterprogram i Oslo. Som sitt masterprosjekt lager filmskaperen en personlig dokumentar om forholdet til sin far hvor de utfordrer og leker med ideer om maskulinitet.