Studio Gabriel

Rekordmange søkere til master Foto: Pedro Zapata Hagen

Filmskolens masterprogram i Oslo hadde søknadsfrist 1. mars og vi fikk inn nesten dobbelt så mange søknader som ved forrige opptak i 2022. Opptakskomiteen går nå igang med å vurdere søknadene til filmskolens femte masterkull.

1. mars gikk søknadsfristen ut for Den norske filmskolens masterprogram.

Gledelig utvikling

-.... sier undervisningsleder på master, Frederik Hestvold.

Regi og manus med flest søkere

I likhet med på bachelorprogrammet er det regi-spesialiseringen som har fått inn flest søknadere. Hele 61 søkere konkurrerer om fire plasser.

-...... sier Arild Andresen, fagansvarlig for fiksjonsregi på master.

Manusspesialiseringen er blant spesialiseringen som har hatt sterkest økning med over en dobling av søkerantallet.

-.... sier fagansvarlig Sara Johnsen.

Filmskolen takker alle som har sendt inn søknader og vi gleder oss til å ta imot masterkull fem på Myrens verksted i Oslo i august i år!

(Foto: Nåværende masterstudent i fiksjonsregi Gabriel Bagnaschi i studio med skuespillere)


Siste artikler

Den Fremmede Logo

Eksamensfilmen "Den fremmede" har premiere på Kortfilmfestivalen

I dag vises kull 13s eksamensfilm "Den fremmede" på Den norske kortfilmfestivalen. Hele teamet er på plass i Grimstad og vi tok en prat med filmskaperne.

Nadja lipsyc

Nadja Lipsyc disputerer: VR og rollespill

Nadja Lipsyc har utforsket muligheten for å kombinere VR med verktøy og teknikker fra fysiske rollespill. 31. mai forsvarer hun det kunstneriske doktorgradsresultatet på Myrens i Oslo.

Bransjedag kull4 sq

Bransjevisning for masterkull 4 på Vega 12. juni

Filmskolen inviterer til Vega Scene 12. juni kl 11 for å oppleve masterprosjektene til årets avgangskull. Etterpå blir det fest på Myrens Verksted.

Anja Simon happy4264

Masterstudenter får skrivestøtte til samarbeidsprosjekt fra Fond for lyd og bilde

Manusstudent Anja Petkovic Karlsen og registudent Simon Matthew Valentine er blitt tildelt både Statens kunstnerstipend og prosjektstøtte fra Fond for lyd og bilde. Med støtten kan de fortsette å fordype seg og skal utvikle et prosjekt sammen når de går ut av masteren til sommeren.

NFI2

Online meeting: Info about LIM prewriting workshop.

Are you curious about LIM´s idea development workshop? Join the online event on May 5th to learn more about the upcoming workshop hosted by NFI and DNF in Oslo June 16th-21st