Lone Wolves Stick Together Lone Wolves Stick Together

Lone Wolves Stick Together er et Virtual Reality-prosjekt for seks spillere. Det utforsker mulighetene som ligger i å kombinere 360-film og animasjon med LARP og dataspillverktøy for interaktivitet, utførelse, tolkning og deltakende fiksjon.

Nadja Lipsycs prosjekt sikter på å utvikle metoder som kan anvendes på digitale og fysiske 360-opplevelser.

'Lone Wolves Stick Together' er inspirert av filmen 'Stalker' av Andrei Tarkovskij, som tar i bruk lignende tematikk og surrealistiske omgivelser for å utforske et sentralt spørsmål: Er det verdt å lure skjebnen for å kunne innfri våre dypeste ønsker?

Kunstforskningen vil legge vekt på følgende fire hypoteser:

1. Virtuelle og fysiske 360-opplevelser – som LARP - kan være modeller for hverandre.
2. Verdensbygging og miljødesign åpner for å skape ulike variasjoner av opplevelser, og gjør dermed prosjekter mer tilgjengelige og bærekraftige.
3. VR og MR gir god grobunn for uforutsett samarbeidende historiefortelling.
4. “Immersivisme”, eller jakten på hyper-engasjerende opplevelser, er en form for hedonisme som krever etisk refleksjon.

Ved å sammenligne den fysiske og virtuelle opplevelsen i identiske omgivelser, undersøker denne forskningen også den epistemologiske motsetningen mellom realisme og anti-realisme.
Dette prosjektet vil også støtte opprettelsen av et VR Blackbox open source-verktøy som kan brukes til all slags performativ kunst: LARP, teater, performancekunst, etc.

Prosjektet Lone Wolves Stick Together har blitt presentert og dokumentert ved flere anledninger.
Se bl.a. bilder fra prosjektet i Filmskolens artikkel:
'Slik bygges en verden tilpasset Virtual Reality'.

Eksterne lenker:

  • Maskedesign, 3D-bilder, studiofotografier m.m. fra creative technologist Rafal Hanzl
  • Prosjekt- og opplevelsesbeskrivelse på cefima.org
  • Bilder fra sett, konstruksjonsplaner, m.m. fra produksjonsdesigner Signe Krab Nymann
  • Flere bilder fra produksjonsdesigner Hallvard Hellem
Lone Wolves foto Martin Fryklundcaptions 1a
Lone Wolves foto Martin Fryklundcaptions 2