Lillehammer Fasiliteter

Den norske filmskolen er eit fakultet i Høgskolen i Innlandet, og bachelorstudiane og dessutan mesteparten av aktiviteten føregår på studiestad Lillehammer.

Fasilitetane ligg på Storhove, knapt fem kilometer nord for Lillehammer sentrum, i eit flott bygg som fungerte som mediesenter under Vinter-OL i 1994. Heile 5 av 6 fakultet ved Høgskolen har aktivitetar her.

Skulen har god bussforbindelse med bussavgangar frå jernbanestasjonen kvar halvtime.