GEECT seminaret mai 2017 CEFIMA

Over 90 filmskolelærere fra 21 land var samledet på GEECT-konferansen på Lillehammer mai 2017 for å diskutere filmskolepedagogikk.

GEECT-konferansen (Groupement Européen des Ecoles de Cinéma et de Télévision) er et internasjonalt samarbeid mellom de Europeiske filmskolene som er medlemmer av CILECT, samt andre inviterte filmskoler. Konferansen var arrangert våren 2017 av CEFIMA i regi av Den norske filmskolen (DNF) på Lillehammer.

Filmskolelærerne samlet seg for å diskutere filmskolepedagogikk med spørsmål som:

  • Hvordan underviser vi?
  • Hvorfor underviser vi?
  • Hva underviser vi?

- Disse spørsmålene danner et godt utgangspunkt for å sette i gang diskusjonen, sier Fredrik Graver, leder for CEFIMA ved filmskolen og leder av konferansen.

Skal utvikle en mer bevist holdning til pedagogisk kompetanse

Formålet med konferansen var å utvikle en mer bevist holdning til pedagogisk kompetanse for filmskolelærere, som i all hovedsak først og fremst er profesjonelle filmskapere.

Diskusjonen mellom lærerne foregikk i små grupper. Hver gruppe skrev ned tanker og hovedpunkt fra diskusjonen i et googledokument og et panel klippet sitater fra dokumentene inn i et levende Padlet-dokument. Dokumentene ble samlet og alle deltagerne fikk tilgang til hver gruppes dokumenter.

Her er noen av sitatene fra de forskjellige gruppediskusjonene:

«Having both documentary and fiction together is great, because each calls on complementary skills»

«The important thing now is to focus on the content and the story and be less concerned with the technology»

«…it's not about digital tools, but about the digital environment that the students inhabit.»

«Pedagogical Training for Teachers: it seems that not many schools can provide the time for their teachers to attend pedagogical training, although it is regarded as important to have a mutual mission and language when it comes to pedagogy»

Skal lage en "pedagogisk verktøykasse"

Neste steg etter konferansen er å organisere dokumentene som igjen vil danne utgangspunktet for en ny pedagogisk verktøykasse for filmskolepedagoger.

- Filmskoleutdanning har eksistert i snart hundre år, i tjue av disse årene i Norge, og vi ser at det er stor forskjell på hvor treffsikre filmskolene er i sin måte å formidle filmfaget på, forteller Graver.

Med det nye pedagogiske grunnlaget mener han at vi kan få en mer bevisst holdning til hvordan vi tilpasser filmutdanningen for studentene.

- Hvordan vi møter studentene og hvordan vi avdekker hvilke behov studenten har vil være nyttig både for lærerne, studentene og for å videreutvikle filmindustrien, avslutter Graver.

GEECT plenumssamling