CEFIMA strategisk plan 2018-20 CEFIMA

Allerede i det første året CEFIMA har operert har medielandskapet endret seg kraftig. Nå begynner "hypen" rundt VR og AR å legge seg litt, samtidig som fortellere og kunstere utforsker bruken av disse plattformene. CEFIMAs strategiplan, lagt ut her, viser den lærdommen senteret har tatt til seg hittil, og hvilken retning som utpekes videre. Vi forventer planen blir et levende og dynamisk dokument.