Open call CEFIMA

Søk støtte gjennom CEFIMA for et filmprosjekt eller pedagogiske innovasjonsinitiativer

En viktig del av CEFIMAs arbeid er å oppmuntre til utforskning av nye narrative formater og digitale plattformer, og å eksperimentere med hvordan disse kan påvirke både film- og dramatisk narrativ kunst.
Lærdommen fra denne eksperimenteringen vil blant annet bidra til å forme fremtidens utdanninger ved Filmskolen, i tillegg til at det vil bidra til utviklingen av feltet i Norge.
Dette stipendet er en del av dette arbeidet, og resultatene av stipendene vil bli brukt av Filmskolen i utviklingen av skolens utdanninger.


Du har nå muligheten til å søke om følgende:

 • Utvikling og gjennomføring av et kunstnerisk prosjekt
 • Utvikling og gjennomføring av et undervisningsrelevant kurs (f.eks. seminar, workshop eller gjesteforelesning)
 • Undervisning ved relevant konferanse eller festdeltakelse
 • Utvikling av et forskningsprosjekt
 • Kriterier:

  • Studentene kan søke maksimalt 25.000 kroner.
  • Det planlagte prosjektet må involvere andre linjer enn din egen. Egen linje er selvfølgelig ikke ekskludert, men flere må være involvert. Det er ikke nødvendig å involvere hele kullet.
  • Studentene må knytte til seg et av skolens ansatte pedagogiske personale (faglærer, en av undervisningslederne, dekan eller CEFIMA-leder) som en mentor/veileder som vil bidra til å sikre kvaliteten på programmet. Det er studentenes valg hvem de knytter til prosjektet.
  • Den planlagte undervisningen må inngå i Filmskolens timeplan, og planen må derfor forankres i samråd med en av undervisningslederne (Hanne for bachelor, Frederik for master) og koordinatorene (Øystein for bachelor, Grete for master).
  • Gjestelærere som er booket må betales i henhold til Filmskolens gjeldende priser.

  Søknadene blir vurdert av en jury bestående av to studenter fra årskull 11, en faglærer og CEFIMA-leder.

  Vi ser etter et personlig prosjekt som går utover det tradisjonelle filmmediet og har som mål å utforske grensene for film, kunst og interaktivitet.

  Vi ønsker velkommen alle typer prosjektideer som kunstnerisk utforsker nye eller ubesøkte formater, metoder eller konsepter.
  Det kan være, men er ikke begrenset til, tverrmedier og tverrsnitt, og kan involvere teknologier og mekanikk fra andre felt.


  Søknaden må inneholde:

  1. En prosjektbeskrivelse bestående av (maks. 1 side):
   • Beskrivelse
   • Forskningsmotivasjon og -agenda
   • Team
  2. Budsjett
  3. Produksjonsplan
  4. Ev. vedlegg (maks 4 sider)

  Søknaden må være i .PDF-format, og sendes til darshika.karunahara@inn.no
  innen 25. januar 2021.