Om CEFIMA CEFIMA

CEFIMA vokser frem fra filmskaperes behov for å utforske det kunstneriske og fortellermessige potensiale i ny teknologi og nye plattformer. Senteret vil gi skolens studenter og ansatte, nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere og yrkesaktive film- og mediearbeidere en sandkasse hvor de kan utforske nye digitale plattformer og deres potensiale for fortellingen. Erfaringene Filmskolen får fra disse prosjektene vil føre til etablering av nye utdanninger, samt modernisering av eksisterende utdanninger.

Siden 1997 har Den norske filmskolen utdannet kreative og innovative filmskapere til spillefilm og tv-drama bransjene i Norge og Skandinavia. Utdanningen har bidratt til å løfte norsk film og har en betydelig internasjonal anseelse. CEFIMA bygger på skolens solide kompetanse og erfaringer fra filmindustrien og utdanning til å utforske hvordan den teknologiske utviklingen innen digitale, interaktive medier kan brukes i historiefortelling. I tett samarbeid med tidligere og nåværende studenter, ansatte, relaterte bransjer og beslektede nasjonale og internasjonale utdanninger vil senteret teste ut og eksperimentere med nye digitale medier for innovativ historiefortelling.

Filmskolens erfaringsbaserte pedagogikk legger til rette for at studentene kan prøve og feile innenfor etablerte rammer. De blir ikke bedømt på kun resultater, men i stedet er fokus på intensjoner; det de prøver å oppnå. Fremgangsmåte og tiltenkt utfall blir vurdert opp mot endelig resultat, og evnen til å reflektere over og lære fra egne erfaringer står sentralt. Utdanningsmetodene inkluderer flere forskjellige pedagogiske metoder som skal gi studentene denne muligheten. Systematiske evalueringer og samarbeid mellom studenter og lærere bidrar til strukturert eksperimentering. CEFIMA skal systematisere og videreutvikle disse pedagogiske grunnprinsippene.

Hovedprosjekter:

CEFIMA fokuserer på følgende:

  • Etablering av nettverksamarbeid med, blant annet, Norsk filminstitutt, Hamar Game Collective, VR Oslo, Den Danske Filmskole, Canadian Film Centre, OCAD-U og SiRT ved Sheridan College. Oppdateres fortløpende.
  • Støtte til interne studentprosjekt ved Filmskolens Bachelor of Fine Arts utdanning på Lillehammer.
  • Faglig og praktisk støtte til stipendiatprosjektene, og seniorforskningsprosjektet "Queens Game".
  • Etablering av et internasjonalt online forum for kontakt, nettverksbygging, og erfaring- og kompetanseutveksling på Facebook.
  • Videre utvikling av online ressursen, CEFIMA wiki.
  • Bygge videre på samarbeid med NFI:LAB for å bringe korte og lengre kurs til den norske bransjen.