6. Avtaler med bransjeorganisasjoner

Skolen har avtale med Norsk Skuespillerforbund om spesielle satser for deres medlemmer ved medvirkning i skolens produksjoner/øvelser. Det betyr at studentene ikke kan tilby andre vilkår til medlemmer av Norsk skuespillerforbund enn det som framgår av gjeldende avtale.

Skolen legger for øvrig vekt på at studentene overholder lover og regler som gjelder i filmbransjen og samfunnet for øvrig.