2.1. Generelt

Studentene skal alltid ha innhentet forhåndsgodkjenning fra ansvarlig lærer før de kan pådra Filmskolen utgifter. For studentproduksjoner/studentøvelser gjelder særlige regler (se pkt. 3).

Alle studenter må regne med å måtte legge ut for en del utgifter selv, både knyttet til undervisning, studentproduksjoner og øvelser ved Filmskolen

Reiseforsikring
Vi anbefaler alle studenter å tegne privat helårs reiseforsikring. Filmskolen sender studenter til utlandet i forskjellige forbindelser, og studenter uten reiseforsikring kan bli nektet å delta på turen. Studenter må i slike tilfeller dokumentere at de har reiseforsikring.

Mat/drikke
Filmskolens studenter får ikke refundert utgifter til egen mat/drikke, og får heller ikke diett, verken ved studentproduksjoner-/øvelser eller i andre sammenhenger.

Bruk av privat telefon
Det er kun i forbindelse med studentproduksjoner/-øvelser at Filmskolens studenter kan få refundert telefonutgifter, og da kun med produsentens godkjenning.

2.2 Retningslinjer for studentreiser og - overnatting

2.2.1 Generelt

Alle studentreiser (med og uten overnatting) som skal betales av Filmskolen, må være godkjent av ansvarlig lærer. Studentene får kun dekket reiseutgifter og (noen ganger) overnatting.

2.2.2 Overnatting

En student reiser/overnatter alene
Hvis privat (og gratis) overnatting ikke er mulig/hensiktsmessig, skal studentene kun velge overnattinger på vandrerhjem/pensjonater. Standardnivået som skal brukes er enkeltrom med dusj/wc på gangen. Hvis prisen er under 500,- pr. overnatting, kan også enkeltrom med dusj/wc på rommet velges.

I Oslo benytter Filmskolen ofte Cochs pensjonat og Best Western West Hotell til overnatting for våre studenter. De tilbyr rom innenfor de maksimalpriser som er redegjort for nedenfor.

På Lillehammer ---

Flere studenter reiser/overnatter samtidig
Hvis to eller flere av samme kjønn reiser/overnatter samtidig, skal dobbelt-/trippelrom med separate senger velges (såfremt dette faller billigere ut enn enkeltrom).

2.2.3 Bruk av hotell

I rene unntakstilfeller kan studentene bo på hotell. Dette skal da være hotell med en maksimalpris på kr 650,- for enkeltrom og kr 1.000,- for dobbeltrom (kr 500,- pr person) pr natt (inkl. frokost). Hvis en/flere student(er) må overnatte på hotell, skal dette være godkjent av ansvarlig lærer på forhånd.

2.2.4 Togreiser

Studenter får 25% rabatt på alle Vys togreiser. Gyldig studentkort må medbringes på toget.

Vy opererer også med minipris-billetter ved bestilling via Vy-app i god tid før reisedagen. Dette kan være rimeligere enn studentrabatt, og skal da benyttes hvis mulig.

Dersom reisen skal dekkes av Filmskolen og studenten ikke kan legge ut for billetten selv, kan togbilletter bestilles via vår egen reisebestiller i Filmskolens ekspedisjon. Fordi slik bestilling gir ekstra gebyrer skal dette alternativet kun benyttes i spesielle tilfeller.

2.2.5 Bruk av egen bil

Hvis studentene selv velger å bruke bil på studentreiser som skal betales av Filmskolen, vil Filmskolen kun refundere det det ville kostet å ta tog/offentlig kommunikasjon. Tar bileieren/-kjøreren med seg flere studenter i bilen, og på den måten sparer Filmskolen for reiseutgifter, vil bileieren/-kjøreren motta et passasjertillegg for dette (normalt 50 øre pr. kilometer pr. studentpassasjer som ellers måtte ta tog/offentlig kommunikasjon).

2.2.6 Bestilling av reise/overnatting

Reiser og overnatting for studenter, kan bestilles av studentene selv. Hvem som bestiller må være avklart med ansvarlig lærer. Dere skal bruke de billigste alternativene såfremt det er mulig. Unntak fra dette må godkjennes av ansvarlig lærer. Et annet unntak er gruppereiser, da bestiller administrasjonen.

Egne prosedyrer gjelder ved studentproduksjonene der produsentstudent/ansvarlig student har fått godkjent et budsjett. Der erstatter produsentstudent/ansvarlig student som hovedregel ansvarlig lærer.

Kjøp/leie fra Filmskolens studenter eller ansatte

Det er ikke tillatt å leie/kjøpe ting fra Filmskolens studenter eller ansatte, deres nære familie, eller deres firma. Filmskolen vil derfor aldri refundere slike utgifter.