Økonomi Studentretningslinjer

For å kunne få refusjon for utgifter, forvalte produksjonsbudsjett, bestille reise, osv. må du kunne vise dokumentasjon på betalt semesteravgift til Høgskolen i Innlandet. Det er den enkelte students ansvar å sørge for at dette blir gjort.

Generelt

For å kunne få refusjon for utgifter må du kunne vise dokumentasjon på betalt semesteravgift til Høgskolen i Innlandet. Refusjon av utgifter skal være avtalt på forhånd med hovedlærer, koordinator eller undervisningsleder. For studentproduksjoner/studentøvelser gjelder særlige regler (se pkt. 3).

Reiseforsikring

Det er krav om at alle studenter må tegne privat helårs reiseforsikring. Filmskolen sender studenter til utlandet i forskjellige forbindelser, og studenter uten reiseforsikring kan bli nektet å delta på turen. Studenter må kunne dokumentere at de har reiseforsikring.

Mat/drikke

Studentene må selv dekke utgifter til mat/drikke, og får heller ikke diett, verken ved studentproduksjoner-/øvelser, eller i andre sammenhenger.

Forhold knyttet til reiser, økonomi, sikkerhet, utstyr og rom

Studentene plikter å sette seg inn i og følge skolens til enhver tid gjeldende retningslinjer

  • Reiser og overnatting
  • Økonomiske forhold
  • Sikkerhet
  • Utlån av teknisk utstyr og rom­­­­

Retningslinjer for studentreiser og - overnatting

Alle studenter må regne med å måtte legge ut for en del utgifter selv, både knyttet til undervisning, reiser, studentproduksjoner og øvelser ved Filmskolen. For å kunne få refusjon for utgifter, forvalte produksjonsbudsjett, bestille reise, osv. må du kunne vise dokumentasjon på betalt semesteravgift til Høgskolen i Innlandet.

Studentene skal alltid ha innhentet forhåndsgodkjenning fra ansvarlig lærer før de kan pådra Filmskolen utgifter. For studentproduksjoner/studentøvelser gjelder særlige regler i Studentretningslinjene og Produksjonshåndboka.

Retningslinjer for studentreiser og overnatting innenlands

Reiser og overnatting for studenter bestilles av studentene selv, og bes gjøre det så billig som mulig. Dette refunderes i etterkant etter levert utfylt og signert refusjonsskjema med vedlagte kvitteringer til din koordinator. Skolen ber alle studenter som har anledning til å bo privat, om å gjøre det. I rene unntakstilfeller kan studenter bo på hotell. Dette må i så fall godkjennes av undervisningsleder på forhånd.

Refusjonsskjemaer kan lastes ned fra våre nettsider her: https://filmskolen.no/for-ansatte-og-studenter

Faste satser for refusjon

Studenter får kun dekket reiseutgifter og (noen ganger) overnatting innenfor følgende gitte satser (til og fra Oslo):

Type utgift

Per student

Basert på

Togreiser tur-retur

(Vy)

Inntil kr. 600

Lavprisbillett student én vei Lillehammer-Oslo koster kr. 249.

Kollektiv transport

(Ruter)

Inntil kr. 121

En enkeltbillett koster kr. 40. En 24-timersbillett koster kr. 121.

NB: En 7-dagersbillett koster kr. 335 og er billigere hvis en er i Oslo i 3 dager eller mer.

Bokostnader

(Hostell)

Inntil kr. 650

Skal dekke Cochs Pensjonat (dobbeltrom m/bad og minikjøkken kr. 1100 natten, større rom enda rimeligere) eller Anker hotel (dobbeltrom m/frokost og to senger fra kr. 1300, større rom er enda rimeligere).

NB: Alle beløp er inntil - så studenter kan få refundert inntil et maks beløp for en studietur til f.eks. Oslo. Studenter kan søke om unntak til sin hovedlærer. Dette gjelder for eksempel ved bruk av enkeltrom ved spesielle behov. Samt kjøp av togbilletter senere eller flere turer, etc.

Bruk av egen bil

Filmskolen/HINN refunderer ikke utgifter til bruk av egen bil eller taxi. Hvis studenten likevel velger å bruke egen bil på studentreiser/studieturer, kan skolen utbetale hva det ville kostet å ta toget/kollektiv transport innenfor de gitte satsene. Tar bileier/-kjøreren med seg flere studenter i bilen og på den måten sparer skolen for reiseutgifter, kan studenten søke om unntak til administrasjonssjef i forkant av reisen. En kan få passasjertillegg for dette (normalt 0,45 øre pr. kilometer pr. studentpassasjer som ellers måtte ta kollektiv transport).

Søknad om forskudd

Hvis en student ikke har anledning til å legge ut for reise og/eller overnatting i forbindelse med en studietur, kan en søke om forskudd. Søknadsskjema må fylles ut og signeres, og sendes til din koordinator og administrasjonssjef.

Søknadskjema kan lastes ned fra våre nettsider her: https://filmskolen.no/for-ansatte-og-studenter


Kjøp/leie fra Filmskolens studenter eller ansatte

Det er ikke tillatt å leie/kjøpe ting fra Filmskolens studenter eller ansatte, deres nære familie, eller deres firma. Filmskolen vil derfor aldri refundere slike utgifter.