Påmelding Studentretningslinjer

Alle filmer skal meldes på festivaler gjennom skolen.

I utgangspunktet er det kun eksamensfilmene som kan sendes til festivaler. I enkelte tilfeller kan studenter søke om tillatelse for å sende fordypningsprosjekter til festivaler. Slike søknader skal rettes til Filmskolens festivalansvarlig, og forutsetter at alle avtaler nødvendig for offentlig visning er på plass.

Prispenger for alle eksamensfilmer/personlig prosjekt betales inn til Den norske filmskolen. Disse pengene skal brukes til å betale reise og opphold til festivaler for teammedlemmer av inviterte filmer.

Ingen øvelser laget med Filmskolens utstyr og/eller som resultat av en enkelt oppgave, kan vises i det offentlige rom.