Uhell/ulykker Studentretningslinjer

Ved alle øvelser og produksjoner vil Filmskolen ha utpekt en ansvarlig kontaktperson. Den som oppdager skade/uhell skal varsle denne kontaktpersonen. Alt som skjer skal meldes i ifra, selv om det ikke er alvorlig.

  • Arbeidstilsynet og politi skal varsles ved alvorlig skader
  • Student/skuespiller/gjestelærer skal fylle ut NAV-sjema + et skjema om ulykke som ligger på filmskolens nettsider
  • Den skadde sender inn skjema + ulykkeskjema til NAV
  • Undervisningsleder skal ha kopi
  • Ved alvorlig skade følges arbeidstilsynet rutiner (skolen vil bli kontaktet)