Sikkerhetsregler Studentretningslinjer

Ved forarbeid til en produksjon skal alle sikkerhetsutfordringer knyttet til innspilling søkes kartlagt, samt finnes gode, sikre løsninger på i samarbeid med veiledere og teknisk avdeling. Det skal også foretas befaringer på location sammen med en sikkerhetsansvarlig. Sikkerhetsutfordringer og løsninger på disse gjennomgås og godkjennes i så god tid som mulig før innspilling. Endelig godkjenning fås ofte på greenlight-møtet.

Spesielle opptak som medfører bruk av røyk, pyroteknikk, arbeid i høyden, der hvor barn er involvert, bruk av våpen, bil, vei, vann, nattopptak, SFX, og lignende er eksempler på forhold som skal avklares. Befaring og gjennomgang av spesielle opptak gjennomføres for å ivareta sikkerheten for skuespillere, stab og utstyr.

Dekanen som øverste leder er sikkerhetsansvarlig ved DNF. Ansvaret for oppfølging av sikkerhet i undervisning er delegert til følgende:

  • Produksjonsøvelser: Linjeprodusent
  • Fellesundervisning: Undervisningsleder
  • Tverrfaglig og linjebasert undervisning: Kursholder / hovedlærer.