All undervisning og annen timeplanlagt aktivitet ved Den norske filmskolen er obligatorisk. Lærerne kan gi inntil to dager fritak kun fra linjeundervisning. Alt annet fravær skal være etter særskilt avtale med undervisningsleder.

Ved sykdom: Send melding til koordinator og undervisningsleder, enten på sms eller e-post før undervisningsstart. Hvis sykdom forekommer under produksjon, må du også sende melding til din produsent.

Ved sykdom utover tre dager kreves dokumentasjon fra lege, som skal sendes undervisningsleder og koordinatorer.