1. Fravær

Hovedregelen er – all undervisning og annen timeplanlagt aktivitet ved Den norske filmskolen er obligatorisk og tilstedeværelse er en forutsetning for å gjennomføre utdanningen.

I tilfelle sykdom

  • Send melding til din hovedlærer/koordinator og til undervisningsleder, enten på sms eller e-post før undervisningsstart. Hvis det forekommer under produksjon må du også sende melding til din produsent.
  • Dersom du blir borte 3 dager eller mer, må du ha en sykemelding. Dvs.; to dager kan gå på egenmelding, men den 3. dagen må du til legen.

Å komme for sent til planlagte og avtalte arrangement – enten det er planlagt av Filmskolen eller medstudenter – er et signal på manglende respekt for både arrangementet og de andre deltakerne. I en bransje som vår, er det også kostbart, da et helt filmteam kan bli forsinket hvis en nøkkelperson kommer sent. I utgangspunktet skal det ikke forekomme.

Dersom man mot formodning blir sen en enkelt gang skal melding sendes til alle berørte, uansett årsak. Forsinket pga. problemer med offentlig transport – for eksempel togproblemer på mandager – er en meget dårlig unnskyldning. Dette er et ikke ukjent fenomen i Norge, og dere må planlegge deretter; dvs. enten kom kvelden før eller ta et tidligere tog om morgenen. Generelt sett er det dårlig planlegging å satse på å komme ”akkurat tidsnok” og skolen har meget liten sans for ”bussen var forsinket”, ”toget var forsinket”, ”det var mye trafikk”, osv., som unnskyldninger.

Det gis aldri fritak fra skolen i forbindelse med arbeide, selv tilsynelatende relevant filmarbeid.

Hovedlærere kan, under helt spesielle omstendigheter, gi fritak fra linjeundervisning i maksimum 1 dag. Kun undervisningsleder eller dekan kan gi fritak fra fellesundervisning.

I tilfelle alvorlig sykdom, familiekriser, begravelser, osv., ber vi at dere informerer så tidlig som mulig og holder en åpen dialog med skolen. Generelt sett i slike unntakstilfeller: snakk med oss så tidlig som mulig.