Studentretningslinjer

Velkommen til studiene ved Den norske filmskolen (Dnf). Dette er en skole ulik noen annen i Norge, og det er mye studenter vil møte her som vil være nytt og ukjent. Disse retningslinjene vil gi deg som student på ett av Filmskolens studier, et verktøy du kan bruke underveis i studieforløpet når det er noe du lurer på.

Filmskolen baserer seg på noen fundamentale prinsipper alle studenter må innrette seg etter for å kunne få utbytte av det tilbudet som finnes her. Filmskolens grunnleggende filosofi er at den er en erfaringsbasert og integrert utdanning. Det vil si meget enkelt, at det ikke er mulig å lese seg til resultater på Filmskolen, men at læring og kunstnerisk

utvikling skjer i det daglige samspillet mellom studenter, lærere og øvelser. Ikke bare må hver enkelt student være til stede og delta aktivt i alle deler av undervisningsforløpet for å kunne fullføre studiet, men hele kullets samlede utvikling avhenger av at hver student deltar og bidrar til den felles utviklingen for alle, som Filmskolen legger opp til. Læring i den form for kunstutdanning som tilbys her er ikke kun individuell, snarere tvert imot: Det er noe som bare kan skje i fellesskap med de andre studentene.

Skolen tar inn både bachelor- og masterstudenter med en meget variert bakgrunn og erfaringsgrunnlag. Noen vil ha laget mye film og opparbeidet seg en del teknisk kunnskaper. Andre kommer fra beslektede kunstarter, og har vist en spennende kunstnerisk utvikling, men har kanskje mindre tekniske ferdigheter. Alle har kommet inn fordi en opptakskomité har sett en kombinasjon av kunstnerisk utvikling, erfaring og ferdigheter som gjør dem til gode kandidater til studiene som tilbys ved Dnf. Alle studenter ved bachelor- og masterstudiene forventes å følge disse overordnede

Prinsippene

  • Delta aktivt i skolens studier gjennom hele forløpet, i henhold til timeplan, gjennomføringsplan for produksjonsøvelser og føringer fra skolens undervisningsledere, dekan, hovedlærere og/eller koordinatorer.
  • Gå inn i hver enkelt undervisningsbolk, oppgave og filmøvelse med intensjonen om å lære noe nytt.
  • Bidra til å skape en kultur hvor alle studenter er trygge nok til å teste egne grenser og ikke er redde for å feile.
  • Deltar aktivt og konstruktivt i alle evalueringer.
  • Møte medstudenter, ansatte, gjestelærere og eksterne medarbeidere med åpenhet og sjenerøsitet.
  • Gjennomføre alle oppgaver, både individuelt og i team, innenfor de rammene som er satt av skolen.
  • Huske at Den norske filmskolen er en del av en statlig utdanningsinstitusjon. og derfor er underlagt rammer for økonomi og administrasjon som ikke kan endres for å tilgodese den enkelte.

Alle retningslinjene er oppdatert 16. september 2019