På Den norske filmskolen aksepteres ingen form for trakassering, være seg på grunnlag av etnisitet, kjønn, kjønnsidentitet, seksuell legning, fysisk og/eller psykisk handicap.

Skolen har følgende varslings-rutiner gjeldende for studenter og ansatte:

Opplever du trakassering eller annen krenkende oppførsel, skal du straks si fra til Undervisningsleder og/eller Prodekan utdanning, som vil sørge for oppfølging. Vi viser også til Høgskolens varslingsrutiner (link).