7. Påmelding av filmer til festivaler og arrangementer

Studenter kan ikke selv melde på skolens filmer til festivaler eller andre arrangement.

I utgangspunktet er det kun eksamensfilmene som kan sendes til festivaler. I enkelte tilfeller kan studenter søke om tillatelse for å sende personlig prosjekt laget i forbindelse med eksamen til festivaler; slike søknader skal rettes til Filmskolens dekan, og forutsetter at alle avtaler nødvendig for offentlig visning er på plass.

Prispenger for alle eksamensfilmer/personlig prosjekt betales inn til Den norske filmskolen. Disse pengene benyttes utelukkende for å betale reise og opphold til festivaler rundt om i verden for aktuelle teammedlemmer av inviterte filmer.

Ingen øvelser laget med Filmskolens utstyr og/eller som resultat av en oppgave gitt av Filmskolens pedagogiske personale, kan vises i det offentlige rom under noen omstendigheter.