Det er kun tillatt å dele private bilder/video i sosiale medier (Instagram, Snapchat, Facebook og lignende) fra undervisning og øvelser i de tilfeller der de som er avbildet/filmet har samtykket til dette. Dette inkluderer skuespillere. Samtykke skal hentes inn før bildet eller filmen deles. Det gjelder også direkte-streaming, selv om ingenting lagres. For barn eller andre personer som ikke kan gi gyldig samtykke selv, må foresatte gi samtykke på deres vegne.

Videre henviser vi til Datatilsynet (link) og GDPR (Personvern-forordningen), samt punkt 5 angående rettigheter og deling av bilde- og lydmateriale.